Arbejdsgrupper

Alle partimedlemmer er meget velkomne til at deltage i arbejdsgruppernes møder, der foregår efter behov og i samarbejde med en tovholder fra bestyrelsen og udvalgsformanden fra kommunalbestyrelsen. Ønsker du at deltage, bedes du kontakte tovholderen, som er nævnt forneden.

Byudvikling og miljø

Per Sheye
Lodager 32
Tlf.: 4362 7006
Mail: prs@webspeed.dk
Kultur og Fritid

Steen Poulsen
Rytterhusene 50,
Tlf.: 4364 6594
E-mail: sp@steenpoulsen..dk
Social- og sundhedspolitik

Flemming Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf. 2539 8323
Mail: fj@miljoeogklima.dk
Børnepolitik

Claus Heje
Pilehusene 104
Tlf.: 2123 0858
E-mail:Ch_dk@hotmail.com