Arbejdsgrupper

Alle partimedlemmer er meget velkomne til at deltage i arbejdsgruppernes møder, der foregår efter behov og i samarbejde med en tovholder fra bestyrelsen og udvalgsformanden fra kommunalbestyrelsen. Ønsker du at deltage, bedes du kontakte tovholderen, som er nævnt forneden.

Byudvikling og miljø

Per Sheye
Lodager 32
Tlf.: 4362 7006
Mail: prs@webspeed.dk
Kultur og Fritid

Aase Elkott
Snebærhaven 56
Tlf.: 2043 3484
E-mail: aase@prime-asp.com
Børnepolitik

Claus Heje
Pilehusene 104
Tlf.: 2123 0858
E-mail:Ch_dk@hotmail.com
Børnepolitik

Jørgen Stubtoft
Hvalens kvt. 4 F
Tlf.: 22 29 57 52
Email: jorgen@stubtoft.net
Erhvervs- og beskæftigelse

Flemming Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf. 2539 8323
Mail: fj@miljoeogklima.dk
Social- og sundhedspolitik

Britta S. Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf.: 2372 1403
Mail: britta.schneider.joergensen@skolekom.dk