Gruppens hjørne

SteenLilleAf borgmester Steen Christiansen

S-gruppen og bestyrelsen har en fælles mission om at styrke den politiske debat blandt medlemmerne. Derfor vil jeg fremover i S-posten skrive om nogle af de sager, som gruppen arbejder med.

Omprioriteringsbidrag
Jeg fortalte i sidste nummer af S-Posten om finansministerens politiske angreb på kommunerne på KL’s Kommunaløkonomi-ske Forum. Sagens kerne er omprioriteringsbidraget, der jo betyder årlige besparelser på 1% i kommunerne, som så igen skal bruges til strøsukker til regeringens støttepartier i.fm. finanslovsaftalerne.

Københavns overborgmester Frank Jensen har meget præ-cist omdøbt det til ”ompriori-teringstyveriet”.

Finansministerens udmelding har fået det kommunale bag-land endnu mere på mærkerne, og rundt om i kommunalbesty-relserne diskuterer man, hvor-dan kommunerne skal reagere.

Det gjorde vi også på KB-mødet i februar på baggrund af et for-slag stillet af Ø og O. Ideen var egentlig at stille et beslutnings-forslag – give bestyrelsen i KL et mandat – i fm. økonomifor-handlingerne.

Vi landede på at sende en henvendelse til KL’s bestyrelse med en klar melding om at omprioriteringsbidraget skal væk, og det overskud, som måtte være på statens budget i 2017 og frem, skal gå til at finansiere den flygtninge- og integrationsopgave, som kommunerne slås med – nu og i de kommende år.

ALBO/Kanalhuset og Hyldager
Vi fik opbakning til en bred politisk aftale om udviklingen af ALBO/Kanalhusgrunden og Hyldagergrunden. For begge grunde skal der udarbejdes lokalplaner med henblik på et salg af grundene.

På Hyldagergrunden satser vi på ejerækkehuse og bofælleskaber enten på ejer eller andelsbasis. Først skal vi dog have en løsning på flere støjforhold. En af kilderne til støj er Albertslund Motorsportscenter, hvor vi skal have fundet et anden placering af banen, hvis vi sælger Hyldagergrunden. Vi er ved at undersøge mulighederne i et par af nabokommunerne.

ALBO/Kanalhus-grunden skal udvikles med henblik på at etablere ejerlejligheder, eventuelt for seniorer, og så 8-12 almene boliger, som kommunen skal bruge til at hjemtage borgere.

Nedrivningen af bygningerne på grunden aftales i forbindelse med budgettet for 2017.

Begge grunde er vigtige for udviklingen af Albertslund Midtby. Det var derfor rart med en bred politisk aftale, idet arbejdet med grundene kommer til at strække sig over flere år.

Klubberne
Det er en del af budgetaftalen, at vi skal se på klubstrukturen. Der er vel to udfordringer.

For få unge anvender klubberne og ser vi på omkostningerne, så bruger vi (stadig) mange penge på klubberne målt pr. bruger. Der er kun få unge på trods af, at alle anerkender, at klubberne gør et godt stykke arbejde.

Vi har nu haft tre meget udmærkede arbejdsgruppemøder, hvor vi har været en 40 deltagere hver gang. Forældre, unge, medarbejdere, ledere og politikere. Det har været en meget givtig proces, som også har vist nogle veje til fremtidens klubber.

Partiforeningens Børnepolitiske Gruppe har møde den 14. marts og skal blandt andet diskutere klubområdet. Så mød op her og deltag i debatten.

Næste skridt bliver en mødesag om den fremtidige klubstruktur i Børne- og skoleudvalget i april, høring – og så beslutning i juni.


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< jun 2024 >>
MTiOToFLS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.