Arbejdsgrupper

Alle partimedlemmer er meget velkomne til at deltage i arbejdsgruppernes møder, der foregår efter behov og i samarbejde med en koordinator og ordføreren fra kommunalbestyrelsen. Ønsker du at deltage, bedes du kontakte tovholderen, som er nævnt her:

Miljø, byudvikling og erhverv

Per Sheye
Lodager 32
Tlf.: 4362 7006
Mail: prs@webspeed.dk
Kultur og Fritid

Finn Stubtoft
Bjørnens Kvarter 1C
Tlf.: 2220 0822
Mail: finn@stubtoft.net
Børnepolitik

Claus Heje
Pilehusene 104
Tlf.: 2123 0858
Mail: Ch_dk@hotmail.com
Børnepolitik

Jørgen Stubtoft
Hvalens kvt. 4 F
Tlf.: 2229 5752
Mail: jorgen@stubtoft.net
Social- og sundhedspolitik

Britta S. Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf.: 2372 1403
Mail: britta.snebar48@gmail.com
Social- og sundhedspolitik

Else Boel
Stjernens Kvt. 5C
Tlf.: 5230 7809
Mail: elseboel@stofanet.dk