Arbejdsgrupper

Alle partimedlemmer er meget velkomne til at deltage i arbejdsgruppernes møder, der foregår efter behov og i samarbejde med en koordinator og ordføreren fra kommunalbestyrelsen. Ønsker du at deltage, bedes du kontakte tovholderen, som er nævnt her:

Miljø, byudvikling og erhverv

Per Sheye
Lodager 32
Tlf.: 4362 7006
Mail: prs@webspeed.dk
Kultur og Fritid

Finn Stubtoft
Bjørnens Kvarter 1C
Tlf.: 2220 0822
Mail: finn@stubtoft.net
Børnepolitik
Ida Ottesen

Galgebakken Sønder 6, 16A
Tlf.: 2371 2573
Mail: ottesen1605@gmail.com
Social- og sundhedspolitik

Social- og sundhedspolitik

Else Boel
Stjernens Kvt. 5C
Tlf.: 5230 7809
Mail: elseboel@stofanet.dk