Arbejdsgrupper

Alle partimedlemmer er meget velkomne til at deltage i arbejdsgruppernes møder, der foregår efter behov og i samarbejde med en koordinator og ordføreren fra kommunalbestyrelsen. Ønsker du at deltage, bedes du kontakte tovholderen, som er nævnt her:

Miljø og byudvikling

Henrik Seidenfaden
Albertslundvej 10
Tlf.: 22 40 90 97
Mail: henrikseidenfaden@mail.dk
Kultur og Fritid

Finn Stubtoft
Bjørnens Kvarter 1C
Tlf.: 2220 0822
Mail: finn@stubtoft.net
Social- og sundhedspolitik

Else Boel
Stjernens Kvt. 5C
Tlf.: 5230 7809
Mail: elseboel@stofanet.dk
Børne- og skolepolitik

Julie Marie Larsen
Hedemarksvej 50, 3. th
Tlf.: 6063 2360
Mail: 92juliemlarsen@gmail.com