Arbejdsgrupper

Alle partimedlemmer er meget velkomne til at deltage i arbejdsgruppernes møder, der foregår efter behov og i samarbejde med en koordinator og ordføreren fra kommunalbestyrelsen. Ønsker du at deltage, bedes du kontakte tovholderen, som er nævnt her:

Miljø, byudvikling og erhverv

Per Sheye
Lodager 32
Tlf.: 4362 7006
Mail: prs@webspeed.dk
Kultur og Fritid

Finn Stubtoft
Bjørnens Kvarter 1C
Tlf.: 2220 0822
Mail: finn@stubtoft.net
Børnepolitik

Ole Borgstrøm
Bjørnens kvt. 6 D
Tlf.: 2229 5752
Mail: ole_b@msn.com
Social- og sundhedspolitik

Britta S. Jørgensen
Snebærhaven 48
Tlf.: 2372 1403
Mail: britta.snebar48@gmail.com
Social- og sundhedspolitik

Else Boel
Stjernens Kvt. 5C
Tlf.: 5230 7809
Mail: elseboel@stofanet.dk