Bedre arbejdsmiljø og trivsel på skolerne

Af Flemming Jørgensen, Socialdemokratiet

De fysiske rammer på skolerne skal forbedres. Børnene skal have bedre lys, lyd og luft i klasserne og på gangene. Det vil fremme børnenes trivsel og indlæring, og det vil forbedre personalets og elevernes arbejdsmiljø.

Indsatsen skal bygge ovenpå de fysiske forbedringer, der allerede er besluttet om nye skolemøbler, forbedring af læringsmiljøer og bedre belysning.

I budgettet for 2018 og de følgende år har vi afsat penge til bedre lyd, lys og luft på skolerne.

Bedre lys
Det er vigtigt for indlæring og trivsel, at der er et godt lys i klassen. Eleverne skal have let ved at se både bordet, tavlen og smart boardet. Ved at installere det rigtige lys kan man fremme indlæringen. Derfor skal vi en del steder have nyt lys, og vi skal bygge videre på de forsøg, der er gennemført på Albertslund Gymnasium og Herstedlund Skole med ny belysning, der understøtter indlæringen og trivslen.

Bedre lyd
Hårde gulve, vægge og lofter giver meget støj, dårligere trivsel og læring. Vi skal derfor forbedre akustikken på vores skoler. Dette kan f.eks. ske ved opsætning af akustiklofter, ny gulvbelægning i klasser og på gange eller opdelinger af det fysiske rum i mindre læringszoner.

Erfaringer fra renovering af skoler viser, at forbedret akustik fremmer trivslen og indlæringen.

Akustikregulering kan med fordel gennemføres samtidig med udskiftning af belysning og eventuelt også i forbindelse med etablering af mekanisk ventilation.

Bedre luft
Dårligt luftskifte betyder, at det er sværere at lære. Undersøgelser og erfaringer viser, at indlæringen i klasser med godt indeklima er op til 20 % bedre end i klasser med dårligt indeklima. Derfor skal vi have undersøgt, hvor der er behov for bedre ventilation og så komme i gang med at gennemføre den.

Alt kan ikke klares på et år, men nu skal vi i gang. Der er afsat penge på budgettet.


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< jul 2024 >>
MTiOToFLS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.