Børnene skal trives bedre og lære endnu mere

Privat foto

Marianne Burchall og Flemming Jørgensen
Kandidater til kommunalvalget for Socialdemokratiet

Børnene skal trives bedre og lære endnu mere

Skolerne har fået en ny strategi ”Skole for alle” med klare målsætninger for elevernes resultater frem mod 2022. Den blev i april vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og det er nu skolernes ansvar at omsætte målene til konkrete handleplaner og handlinger.

I Socialdemokratiet vil vi gerne understøtte arbejdet på skolerne ved at forbedre de fysiske rammer. Børnene skal have bedre lys, lyd og luft. Det vil fremme elevernes trivsel og indlæring samt personalets og elevers arbejdsmiljø.

Vi ønsker derfor til de kommende budgetforhandlinger, at der bliver afsat penge til at forbedre lyd, lys og luft på skolerne.

Indsatsen skal bygge ovenpå de fysiske forbedringer, som Kommunalbestyrelsen allerede har besluttet om nye skolemøbler, forbedring af læringsmiljøer og bedre belysning.

I budgetaftalen for 2016 fik Socialdemokratiet hævet puljen til forbedring af læringsmiljøer med 500.000 kr. for bl.a. at kunne forbedre elevernes arbejdsmiljø. Men der er brug for flere penge og en større indsats, hvis vi for alvor skal forbedre elevernes arbejdsmiljø og trivsel. Derfor skal der i budgettet for 2018 og de kommende år afsættes en pulje til forbedring af indeklima og belysning samt støjreduktion.

Børnene skal opleve et læringsmiljø med god akustik

Hårde gulve, vægge og lofter giver meget støj, dårligere trivsel og læring. Vi vil derfor mindske støjen på vores skoler. Dette kan f.eks. ske ved opsætning af akustiklofter, ny gulvbelægning i klasser og på gange samt opdelinger af det fysiske rum i mindre læringszoner, der afhænger af de forskellige aktiviteter.

Erfaringer fra renovering af skoler viser, at forbedret akustik fremmer trivslen og indlæringen.

Akustikregulering kan med fordel gennemføres samtidig med udskiftning af belysning og eventuelt også i forbindelse med etablering af mekanisk ventilation.

Bedre lys

Det er vigtigt for indlæring og trivsel, at der er et godt lys i klassen. Eleverne skal have let ved at se både bordet, tavlen og smart boardet. Ved at installere det rigtige lys kan man fremme indlæringen. Derfor skal vi en del steder have nyt lys, og vi skal bygge videre på forsøg, der er gennemført på Albertslund Gymnasium og Herstedlund Skole med ny belysning, der understøtter indlæringen og trivslen.

Bedre luft

Dårligt luftskifte betyder, at det er sværere at lære. Undersøgelser og erfaringer, bl.a. fra Danmarks Tekniske Universitet og Gate 21 viser, at indlæringen i klasser med godt indeklima er op til 20 % bedre end i klasser med dårligt indeklima. Derfor skal vi have undersøgt, hvor der er behov for bedre ventilation og så komme i gang med at gennemføre den.

Alt kan ikke klares på et år, men nu skal vi i gang. Forvaltningen må kortlægge, hvor behovene er størst, og derefter ved hjælp af den nye pulje penge gå i gang med at forbedre de klasselokaler og gange, der trænger mest.


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< maj 2024 >>
MTiOToFLS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.