Borgmester Steen Christiansens 1. maj tale

I 1977 havde ”Alt for Damerne” et interview med en hjemmehjælper fra Hvidovre. Hjemmehjælperen fortalt om en hverdag som enlig mor med tre børn, jobbet som hjemmehjælper, en hverdag, der skulle hænge sammen. Men også med en optimisme og tro på, at alt nok skulle gå godt – for meget var også godt.

En enkelt sentens skilte sig ud:  Det er som om folk ikke tror, at en hjemmehjælpers søn kan gå på gymnasiet

Hvad jeg ikke vidste – eller havde nok mellem ørerne til erkende – var den egentlig årsag til, at jeg hver dag i tre år drog af Hvidovrevej til Rødovre Statsskole, tog den gymnasieeksamen, som blev vejen til uddannelse og det gode arbejdsliv som lærer og familiefar.

Det var et stærkt velfærdssamfund, der holdt hånden under den lille familie i starten af 70’erne – og en enlig mor, der kæmpede hver dag.

Det var et velfærdssamfund, der fra 50’erne og 60’erne bugnede af optimisme.

Troen på fremtiden.

Troen på de teknologiske fremskridt.

Troen på demokrati.

Troen på ligestillingen mellem kønnene.

Troen på at investeringer i samfundets fællesskaber kommer 10-fold igen i mennesker, der får mulighed for at folde sit fulde livspotentiale ud.

Og ikke mindst en tro på, at et stærkt samfund også er et samfund, der løfter og samarbejder på tværs af landgrænser. I en klar forståelse af, at skal markedet være fællesskabets tjener, kræver det en fast politisk hånd.

Den 1.maj fejrer vi det projekt.

Det allervigtigste projekt: Det socialdemokratiske velfærdsprojekt.

Den lille familie på Hvidovrevej havde en intuitiv følelse af et fællesskab, der var der. Løftede og bar. Det var ikke en historisk tilfældighed, men en direkte konsekvens af tre årtiers socialdemokratisk optimisme og benhårdt arbejde for at bygge et velfærdssamfund.

En fremtidstro båret frem af H.C. Hansen. Hans Hedtoft. Viggo Kampmann. Otto Krag. Anker.

Og med dem 1000vis af socialdemokratiske tillidsfolk i parti og fagforeninger båret af sammen tro på social retfærdighed, lighed og fællesskab.

Ideen om det socialdemokratiske velfærdssamfund er større end hver enkelt af os, men det er den, der skaber rammerne for det gode liv for dig og mig – og holder hånden under os, når der er brug for det. De tvivlede ikke. De troede – og de fik ret. Det var den tro, familien på Hvidovrevej mærkede – og oplevede.

Det er den socialdemokratiske kernefortælling, der skal vinde kommunalvalget i november. Ikke bare her i byen, men over hele landet. Aldrig nogensinde før, har der været så stærkt brug for et styrket socialdemokrati.

Til at omsætte ny teknologi til nye uddannelser og jobs. Vi vil større lighed.

Til at gå forrest i klimakampen og udvikle et samfund på vedvarende energikilder.

Det er derfor vi socialdemokrater sammen med byens borgere gendigter det unikke velfærdsprojekt Albertslund, der blev skabt på den bare mark i 60’erne og 70’erne.

Familier i 100 vis flyttede ud til Danmarks mest velplanlagte by med lys, luft, grønne områder, Danmarks mest fantastiske stisystem.

Og vigtigst af alt: moderne familiebolig og skoler og institutioner spækket med engagerede og dygtige lærere og pædagoger. Som uden manuale, evidens – og  dokumentationskrav læste vores politiske projekt om at en god start i børnehaven er en god start i skolen, der er en god start på et uddannelse og jobliv.

Vi byggede bjerge – Høghsbjerget og Herstedshøje. Af affaldsjord og gamle byggematerialer. Den gang handlede om at skabe rekreative områder. I dag kalder vi det resursebevidsthed.

En arkitekt sad i 60’erne på sit lønkammer og skabt ud af forhåndenværende materialer: Albertslundlampen. Og der blev lys og – og verdensberømthed i omfang, så der ikke mange steder på kloden, hvor man ikke føler sig hjemme som albertslunder.

Og vi byggede Høghsbjerget og Herstedhøje af affaldsjord og byggemateriale. Som rekreative områder i byen. Sammen med Vestskoven. I dag kalder man det resursebevidsthed og genanvendelse.

Så fremtiden er byens DNA – og derfor hedder vores valgprogram ” Fælles om fremtiden”.

Og vi kommer til at bygge nye bjerge i de kommende år.

Helt bogstaveligt på Hyldagergrunden, et kæmpe bjerg, så vi kan dæmpe støjen og bane vejen fort 300 nye boliger til familier, seniorer.

Rækkehusene i Syd er renoveret. Og hvilken forandring af husene og boligområdet. Har I ikke været forbi, så se og kom det. Ganske som de mere end 100 børnefamilier, der er strømmet til inden for det seneste år.

Og som betyder et helt andet beboerliv både for børn – og voksne.

Syds hovedfærdselsåre Kanalgaden renoveres for 45 mio. og kommer sammen med den nye belægning til at fremstå som et knivskarpt løft af bydelen. Det bliver så godt. Og for at klimatilpasse har vi udvidet Kanalen med en ny sø i Kongsholmparken. Vi er klimafronten.

I starten af 80’erne blev ALBO bygget som fremtidens plejehjem. Her 30 år senere har bygget fremtidens plejehjem til de af vores medborgere som har brug for pleje. I de næste otte år skal vi bygge yderligere 80 pladser. I Centret og på grunden med Humlehusene.

Vi insisterer på kvalitet for vores ældre medborgere, når vi bygger og når vi plejer. Ny teknologi i velfærden hvor det giver mening – og altid med en varm hånd og et bankende hjerte.

ALBO kommer til at give plads for nye boliger.

Kongsholmskolen har gennem årene levet i vekselvirkning med borgernes behov. Som skole, huset Pædagogisk Center, senest job- og ungecenter og Musikskole. Nu ryddes det for at give plads for fremtidens uddannelsesinstitution. Ungdomsuddannelser direkte til unge albertslundere i helt nye omgivelser og med nogle landets dygtigste ledere og lærere.

Og i vekselvirkning med GATE21, hvor de unge vil møde virksomheder, unge studerende fra universiteter og medarbejder fra kommuner og regioner med den fælles opgave at klæde de unge på fremtidens Danmark.

Albertslund er en del af verden. En gang imellem kan det blive så abstrakt, at vi glemmer det der ligger lige for, nemlig at et af verdens bedste fødevarekammer lægge udenfor vores dør: på Sjælland. Vi vil skabe en direkte fødekæde af økologiske produkter fra landmænd i Lejre og Lolland til børn og unge i Albertslund.

I 60’erne og 70’erne – sågar den dag i dag – kommer byplanlæggere og eksperter til Albertslund for at se på byplanlægning. Men nu kommer de også for at opleve vores gendigtning. I 2026 er hele byen forsynet med miljøvenlig fjernvarme. To internationale delegationer kommer indenfor de næste to uger. I DOLL har konstant byer og virksomheder på besøg for at se på energibesparende lysløsninger.

Vi er forpligtet på samarbejde. Ikke bare med den store verden, men også den nære. Ikke fordi vi skal, men fordi det er det rigtige. Med andre kommuner. Med regionen. Om sundhedsopgaver og højtspecialiserede tilbud til borgerne.

Måske nok så tydeligt i samarbejdet med de 10 kommuner og regionen om en letbane i ring 3. En bane, der skal betyde færre biler, mindre støj og møg, bedre miljø og klima   – og bane vejen for nye 25 000 nye job og 18 000 boliger de næste par årtier.  Og i vores by bane vejen for en omfattende omdannelse af Hersted Industripark til en hel ny bydel.

Fik jeg nævnt at vi fra og med i dag ejer Posthusgrunden? Nu skal vi videre.

At vi presser på for at fængselsgrunden bliver givet fri til byudvikling?

Integrationsopgave for hele Danmark.

Der er så meget, vi skal arbejde med og tage fat på i den kommende valgperiode. Derfor er jeg så glad for, at vi stiller et så engageret, dygtige og stærkt Albertslundhold på liste A. For vi er i ordets egentligste forstand Albertslund.

Og det er os socialdemokrater, der har den fulde pakke: velfærd i hverdagen, der går hånd i hånd med byudvikling og skaber grundlaget for den velstand, der skal betale vores fællesskab.

Vestegnen har om noget sted i Danmark leveret velfærd af høj kvalitet i form af unikke boligområder og sikret tusinder af unge uddannelse og adgang til arbejdsmarkedet – og det gode liv.

Det er os eller kaos!

Fra Ishøj til Gladsaxe.

Fra Hvidovre til Albertslund.

Vi er så klar.

God 1.maj.


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< maj 2024 >>
MTiOToFLS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.