Borgmesterens nytårstale: Byen for børnene, det grønne og fællesskabet

SteenLilleAf Steen Christiansen, borgmester

Så fik vi sagt farvel til 2015. Og velkommen til 2016.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2015 en ny vision for Albertslund med overskriften “Byen for børnene, det grønne og fællesskabet”. Med visionen griber vi ud efter fremtiden. Og en ny strategi for de næste fire år skal gøre vision til virkelighed. Med den skal vi bygge bro mellem den by vi drømmer om og livet i hverdagen. Skal vi lykkes med det, har vi alle et ansvar. Og lad os starte med også at bruge 2016 på det…


Byen for børnene
Igen i år har vi haft en fantastisk Børnefestuge og fodbold- og håndboldturneringer i forårs- og sommermånederne, hvor mere end 10.000 mennesker er på besøg på Stadion. Rollespil med hundredevis af glade børn og engagerede voksne har gjort skovbunden i Vestskoven levende. Musikskolens mange dygtigere elever og lærere har sørget for tonerne i byen. Elevbyrådsdagen viste igen, at demokratiet i børnehøjde er vigtigt og lærerigt. Og i år blev resultaterne farverige for byen – lygtepæle og tunneller på Trippendalstien viser nu, at kunst i byrummet kan noget særligt. Det skal vi videre med…

Vi skal videre med at udnytte de gode rammer, som Albertslund giver for et godt børneliv. Stisystemet giver sig selv. Det samme gør de grønne områder.

I 2016 skal en ny udviklingsstrategi på dagtilbudsområdet have luft under vingerne og gøre en ny forskel for byens mindste. Dagtilbudsstrategien, der er på vej i høring, skal være med til at sætte dagsordenen på dagstilbudsområdet frem til 2022.

I foråret skal vi have en diskussion af inklusionen i folkeskolen – den skal vi have politisk og med skolebestyrelser og medarbejdere. Hvad sker der i klasselokalerne – og hvad vil vi have til at ske?

Livet efter skoledagen er også vigtigt for børnene. Og forbindelsen mellem skole og klubberne er vigtig. Børnene skal have en god sammenhængende dag. Og så skal vi også have pengene til at passe i kommunes budget. Derfor er vi i gange med at se på klubområdet. En arbejdsgruppe, som involverer alle dele af klubområdet, skal til april 2016 komme med forslag til fremtidens klubber i Albertslund, så vores børn og unge får et klubtilbud, der bygger videre på de mange eksisterende kvaliteter i klubberne.

For det grønne
Det grønne regnskab viser, at Albertslund på bare ni år har reduceret CO2-udlednignen fra byen med 32 %, og opfyldt kommunalbestyrelsens mål på området. I borgernes egne hjem bruger man i dag 14 % mindre el og 16 % mindre varme end for ni år siden. Virksomhederne har over en bred kam indset, at mindre energiforbrug forbedrer bundlinjen direkte. Og vi skal videre…

For fællesskabet
Og fællesskabet er stadig helt særligt i Albertslund. På skolerne, i foreningerne, når grøn dag skal på benene, når en hel by gør en weekend til en 48 timers nonstop kultur i Vestegnens Kulturuge. Når vi tror på det, engagerer os og lægger energi i det. Det skal vi have mere af…

Alt det skal vi fortsætte, udvikle og nytænke i 2016 og frem. I byen for børnene, det grønne og fællesskabet. I Albertslund!

Også en by for ældre og det sunde liv
Også vores nye sundhedshus skal være et hus, hvor fællesskabet kan mærkes – og lever. Et fælleshus i hjertet af vores by – og med hjertet det rette sted. Og det står nu færdig.

Og lad bare højden på sundhedshuset være et symbol på de ambitioner vi har for vores velfærd i Albertslund. For sundhedsområdet. Vi vil nå nye højder.

Genoptræningen og tand- og sygeplejen er flyttet ind. Cafeen åbner i februar. Og en del af vores ældre medborgere flytter ind i det nye plejecenter i løbet af januar.

Sundhedshuset markerer også, at Albertslund skal være ambitiøs, når der skal udvikles nye sundhedsløsninger til glæde for borgerne. Det handler blandt andet om at udvikle og udnytte den nye velfærdsteknologi på ældre- og sundhedsområdet. Som eksempelvis udviklingen af ’døgnrytmelys’, der skal forbedre de ældre beboeres livskvalitet – deres trivsel.

Lysets år
2015 var af FN’s Generalforsamling udnævnt til at være lysets år. Formålet var at gøre det internationale samfund opmærksom på lysteknologiens potentiale til at skabe en mere bæredygtig fremtid. Det synes jeg vi er gået forrest med i Albertslund.

Vores arbejde med at udvikle døgnrytmelys i det nye sundhedshus er et eksempel herpå. Og vores engagement i lyslaboratoriet DOLL i Hersted Industripark er et andet eksempel. Over 200 delegationer har været forbi i 2015 for at se, hvordan vi i Albertslund arbejder med at udvikle fremtidens lys. Og en lang række medier fra ind- og udland har sat Albertslund på verdenskortet pga. vores måde at arbejde med lys på.

Det arbejde fortsætter vi i 2016 – og det har indtil videre skabt et godt grundlag for at udskifte byens udendørsbelysning, som vi for alvor begynder på ’lige om lidt’. Vi er i gang – bl.a. er lyset på Roskildevej udskiftet.  Omkring 9000 gadearmaturer skal udskiftes over de næste år.

Plus på boligfronten
Ikke kun nyt lys har fundet vej til byen i 2015. Det har også nye boliger og nye familier. Det nye boligområde Alberts Have er skudt op med 72 nye almen plus boliger. Her er helt nye rammer for liv og fællesskab for  familier. Hermed har vi inden for en kortere årrække fået tre boligområder på den gamle Teglmosegrund.

I løbet af de næste ti år vil over halvdelen af byens borgere, der bor alment, få renoveret deres bolig. Rækkehusene i Albertslund Syd er nu blevet moderniseret – det har været en fin proces. Nu skal vi i gang med gårdhavehusene – til gavn for beboerne, byen og miljøet. En ny letbane og nye boligområder vil blive opført. Blandt andet skal grunden hvor Hyldagerskolen lå, udnyttes til nye boliger. Og vi skal i gang med at se på mulighederne for at etablere seniorbofællesskaber.

Mere end en by – også et fællesskab
Da jeg var med til at indvie det nye sundhedshus den 9. december sluttede jeg min tale af med at citere Erik Clausen fra filmen Slip Hestene Løs, hvor han som vinduespudseren siger ”Er du tyk, tynd eller hindu, du skal ku’ se ud af dit vindu’”

Alle skal kunne se ud af sit vindu’ – og ikke mindst derfor giver hans arbejde som vinduespudser mening for ham.

Sådan skal det også være i Albertslund – her skal alle kunne ’se ud af sit vindue’. Det skal være en by,  hvor vi tager ansvar for alle i byen. Og  den verden vi er en del.

Godt nytår.

 


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< maj 2024 >>
MTiOToFLS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.