Forlig om budgettet for 2015

Igen i år har de økonomiske rammer for kommunernes budgetter været stramme. Det gælder både pengene til service og til anlæg. I Albertslund viste budgetfremskrivningen tillige et fald i vores indtægter i 2015 og de efterfølgende år. Dermed havde vi og de andre partier en særlig udfordring.

Alligevel er det lykkedes at komme i mål med en budgetaftale, der omfatter A, B, C, V og F.

En bred budgetaftale, der lover godt for samarbejdsklimaet i den nye kommunalbestyrelse.

Men nok så vigtig også en budgetaftale, der peger fremad og indeholder gode politiske takter. Børn, kultur, idræt og byens udvikling får et løft, som er vigtige for hverdagen for byens borgere.

På børneområdet løfter vi kvaliteten i dagtilbuddene ved at øge andelen af pædagogansatte over de næste 2-3 år ift. andelen af ufaglærte. Vi går fra 60/40 til 70/30. Et vigtigt signal til børnefamilierne om, at vi her i kommunen prioriterer kvaliteten højt i de timer, børnene er i dagtilbud.

Vi fastholder den udvidede åbningstid fra 2014, så forældre, der har arbejdstider, som starter tidligt og/eller slutter sent, har mulighed for at aflevere/hente børn.

Vi afsætter penge til trådløst internet i skolefritidsordningerne for at understøtte folkeskolereformen. I løbet af det næste års tid har alle elever i skolerne iPads og adgang til trådløst internet.

Skolereformen stiller også krav om nye fysiske faciliteter til elevernes undervisning. Det har vi sat 1,5 mio. af til i første omgang. På Herstedlund Skole får udeområderne ved skolefritidsordningen et mildest talt tiltrængt løft.

Det er afgørende både for fællesskabet i folkeskolen og den enkelte elev, at så mange elever som mulig er en del af den almindelige hverdag i skolen. Til at understøtte den udvikling har vi varigt afsat yderligere 500 000 kr. om året til inklusion.

Samtidig har vi besluttet socialrådgiverordningen på skolerne nu gøres permanent, så der er hurtigt hjælp familier, som har brug for det.

På kultur- og idrætsområdet

Har vi nu lagt os fast på et tilskud på 2 mio.kr. til det folkeoplysende arbejde. Vi igangsætter en pulje, der skal hjælpe sårbare børn og unge, ind i foreningslivet.

Stadion – og ikke mindst byens boldglade børn og unge – får bedre muligheder med en kunstgræsbane nr. 2. Den første er en kæmpesucces. Der er hård kamp mellem klubberne om tiderne til træning og kampafvikling. Det bliver bedre nu.

Stadion skal have nyt tag og solfanger, så Badesøen igen kan opvarmes CO2-neutralt.

Herudover er der bl.a. følgende i budgetaftalen:

* Gældsrådgiver

* Borgerrådgiver

* Opfølgning på Idræts handleplanen (0,25 mio. kr. i 2015)

* Støjhandleplanen (0,1 mio. kr. i 2015)

* Erhvervsindsats i Hersted Industripark (2 mio. kr. i 2015)

* Hyldagergrunden (planlægning) (2 mio. kr. i 2015)

* Pulje byrumsprojekter i bymidten (2 mio. kr. i 2015)

Opbakning til byens fornyelse

En væsentlig del af budgetaftalen er, at der er bred politisk opbakning til den fortsatte udvikling af byen. Den gælder Albertslund Midtby med udviklingen af Albertslund centrum og de kommende byudviklingsplaner på Fængselsgrunden, der forventes at blive ledig med udgangen af 2016.

Vi tager hul på at modne Hyldagergrunden til boliger.

Arbejdet med Hersted Industripark fortsætter. Her har det nye Vejtekniske Lyscenter – DOLL – fået en flyvende start og mødt megen anerkendelse både nationalt og internationalt.

Grunden ved Robinevej forventes solgt til VA, så et nyt Almenbolig+ byggeri kan bruges til at genhuse beboerne fra Albertslund Vest de næste 3-4 år i forbindelse med renoveringen af gårdhavehusene. Alternativet havde været at opføre en større skurby midt i byen, der også skulle stå de næste 4 år. Det havde næppe været en vindersag. Hverken for os eller boligbevægelsen. Til gengæld har vi nye, goder familieboliger om fire år.

Vi igangsætter også et arbejde med at undersøge behovet for seniorboliger og ikke mindst, hvor og hvordan de eventuelt kan opføres.

Budgetreduktioner

I aftalen er der to veje til at reducere vores udgifter.

Den ene går gennem at ansætte flere sagsbehandlere i familieafdelingen. Det betyder kortere sagsbehandlingssager, borgerne får det rigtige tilbud fra starten og ikke mindst bliver der tale en løbende opfølgning på om borgeren har det korrekte tilbud. Vi opnormerer med hele syv nye stillinger, der betyder, at vi gennem en bedre og mere effektiv sagsbehandling sparer ca. 3 mio. om året.

Igennem de seneste år har PPR brugt færre penge end der var bevilling til. Her henter vi ca.4,5 mio. Og det uden at borgere oplever at tilbud forsvinder eller bliver ringere. Tværtom udvider vi inklusionsindsatsen, som jeg omtalte tidligere.

På det specialiserede socialområde for voksne har revionsfirmaet BDO lavet en analyse, som viser, at Albertslunds Kommunes udgiftsniveau ligger langt over landsgennemsnittet og en hel del over sammenlignelige vestegnskommuner. Her sparer vi 6 mio. i 2010 og 12 mio. i de efterfølgende år.

Store beløb, ja, men det skal ses i lyset af et årligt budget på 178 mio. kr. og altså en analyse, der viser et serviceniveau, der er højt. Meget højt. Selvklart bliver det en tung opgave at gennemføre besparelserne her, men vi må bestræbe os på at gøre det så ordentligt, som det overhovedet er os muligt.

Godt forhandlingsklima

Der er grund til at kvittere for forhandlingsindsatsen fra partiernes side. De har hele vejen igennem været seriøse og ordentlige – og selvfølgelig med afsæt i partiernes politiske holdninger og værdier. Vi har grund til at være tilfredse med den samlede budgetaftale, som også indebærer en enighed om fire pejlepunkter for den økonomiske politik i valgperioden.

Du kan også følge med på facebook.com/steenchristiansen


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< jun 2024 >>
MTiOToFLS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.