Der er brug for tid til patienterne, ikke til reformer

Af Anne Sina, folketingskandidat i Taastrupkredsen

Så kom den: Lars Løkkes sundhedsreform – endnu en af de mange, som han efterhånden har udsat os alle for igennem årene. Det er en reform, der fjerner sundhedsvæsenet fra borgerne og gør det sværere for at blive hørt for netop de borgere, der har allermest brug for sundhedsvæsenet – men samtidig har allermindst overskud til at råbe op.

Tid, ro og flere hænder
Vi ved alle sammen, at der er reelle udfordringer i vores sundhedsvæsen og at der er for meget pres på ikke mindst vores sygeplejersker, læger, SOSU’er, jordemødre og mange andre gode og dedikerede medarbejdere. Men det, de har brug for, er ikke nye reformer, nye strukturer, nye arbejdsgange, nye systemer og nyt administrativt bøvl. Medarbejderne i sundhedsvæsnet har brug for ro og for tid til at fokusere på det, de er bedst til, nemlig at være der for patienterne. Og så er der brug for flere hænder på sundhedsområdet – både ude i kommunerne og i regionerne. Det burde regeringen have opdaget for længst, i stedet for først at insistere på den ene spare-øvelse efter den anden i de sidste år og nu at kaste alle medarbejderne ud i et reformcirkus, der skaber utryghed og forvirring.

Mindre demokrati er ikke vejen frem
Sundhedsvæsenet er en helt central – og meget stor – del af vores velfærdssamfund. Derfor skal vi som borgere kunne gennemskue, hvem der skal holdes ansvarlig for netop sundhedsvæsenet, vi skal kunne være med til at vælge dem, der står i spidsen for at træffe helt afgørende politiske beslutninger – og kunne holde dem op på det, som de lover. Derfor er det dybt bekymrende, at regeringen tror, at mindre demokrati på sundhedsområdet er vejen frem. Det tror jeg ikke. Det vil gøre det sværere for den enkelte borger at blive hørt, det vil gøre det mere uigennemskueligt.

En reform, der skaber mere ulighed i sundhed
En af de allervigtigste dagsordener på sundhedsområdet må være at komme den stigende ulighed i sundheden til livs. Især på Vestegnen er der virkelig behov for et øget fokus på at sikre, at alle – uanset hvor man bor og hvilken baggrund man har – får et godt, langt og sundt liv.

Når man fjerner den demokratiske styring med vores sundhedsvæsen, fjerner man i værste fald også fokus på netop de grupper i vores sundhedsvæsen, der har det sværest, der er de mest komplicerede patienter og de har brug for særlig opmærksomhed. Netop disse mennesker, kan nemlig ikke selv råbe særlig højt.

Udfordringerne med den manglende lægedækning på Vestegnen, synes jeg desværre hellere ikke at man kommer med en sammenhængende løsning på. Det er ærgerligt, fordi det er noget, der virkelig haster at få løst.

Vi har brug for en ny regering. Tilbage er der bare at sige, at vi må håbe, at danskerne vælger en anden vej ved Folketingsvalget – så vi kan få en ny socialdemokratisk regering, der reelt vil kæmpe for mere velfærd og ikke bare reformer for ingen verdens nytte.


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< jun 2024 >>
MTiOToFLS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.