Effektiv, kollektiv og grøn trafik i hele hovedstadsområdet 2018-2022

Trafikforslaget er udarbejdet af regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, borgmester/formand for Movia, Thomas Gyldal og borgmester/formand for KKR Hovedstaden, Steen Christiansen og overborgmester Frank Jensen.

Presserende behov for at investere i grøn kollektiv trafik
En velfungerende infrastruktur er nødvendig for fortsat vækst, mobilitet og udvikling. I dag bruger borgerne rigtig mange timer i kø på vejene i hovedstadsområdet, og det bliver kun værre, når vi henimod 2030 bliver næsten 200.000 flere indbyggere. Spildtid i trafikken er timer, der kunne være brugt sammen med familien, med venner eller på arbejdspladsen. Med andre ord: Borgerne i hovedstadsområdet oplever stadig stigende trængsel, og det hverken til gavn for den enkelte eller samfundet som helhed.

Samtidig er trafikken en væsentlig årsag til Danmarks stadig stigende CO2-udledning samt luftforurening. I de tætte bymidter er forureningen fortsat intens og koster menneskeliv. Samtidig udleder vejtransporten 75 pct. af transportens samlede CO2-udledning og udgør derfor en alvorlig hæmsko for, at Danmark kan leve op til sine internationale klimaforpligtelser.

Det socialdemokratiske og fornuftige trafikpolitiske svar er derfor et massivt sats på kollektiv trafik, der gør hovedstadsområdet til et sted, hvor borgerne overalt let, enkelt og grønt kan bevæge sig til og fra arbejde og rundt i hele regionen. Der behov for investeringer for milliarder i den kollektive trafik i hovedstadsområdet, hvis vi fortsat skal have en velfungerende og grøn infrastruktur, der gavner borgerne, væksten og mobiliteten. Kollektiv transport skal være et reelt alternativ til bilen i hele regionen, og derfor er der behov en effektiv, grøn og sammenhængende infrastruktur.

Regeringen og Folketinget må i erkendelse af hovedstadsområdets betydning som vækstdynamo for hele Danmark, den stigende trængsel og trafikforureningen for alvor tage skeen i den anden hånd og afsætte flere midler til trafikinvesteringer i hovedstadsområdet. Hvis investeringerne udebliver vil det hæmme udviklingen og væksten og øge CO2-udledningen.

Derfor er vi socialdemokrater i hovedstadsområdet gået sammen om en handlingsplan for fremtidens trafikudvikling. Vi vil en mere effektiv og kollektiv trafikal infrastruktur, der styrker og udvikler hele hovedstadsområdet på en grøn og ansvarlig måde.

Helt konkret er der behov for at styrke indsatsen inden for fire områder:

 • Vi skal have en sammenhængende, velfungerende og effektiv infrastruktur i hele hovedstadsområdet
 • Hovedstadsområdet skal være testmetropol for nye intelligente og klimavenlige trafikløsninger
 • Vi skal have sat fremskyndet udbygningen af supercykelstier
 • Der skal etableres en permanent trafikkommission for hovedstadsområdet

Handlingsplan for fremtidens trafik i hele hovedstadsområdet:

1. Et sammenhængende, effektivt og velfungerende net af letbaner, metro, BRT-busser og S-tog i hele hovedstadsområdet.

Borgerne i hovedstadsområdet forventer effektive, højklasset kollektive trafikløsninger, der er
koordineret og med trafikknudepunkter, hvor busserne bringer borgerne rundt nemt og sikkert. Derfor er det helt afgørende, at der satses på følgende kollektive trafikløsninger:

 • Letbanen i Ring 3.
 • Automatiseringen af S-tog.
 • Effektivt net af regionale busser og bybusser, der betjener de væsentligste trafikknudepunkter.
 • Ny letbanelinje fra Gladsaxe til Nørrebro.
 • Mod syd udbygges letbanen fra Brøndby via Hvidovre Hospital.
 • BRT linjer på idvalgte strækninger f.eks. Ring 4, Lyngbyvej/Helsingørmotorvejen,
  Tagensvej/Vangedevej/Høje Gladsaxe, Roskildevej.
 • Udbygning af S-togslinjen fra Farum til Hillerød. Metroforbindelserne i København skal
  videreudvikles.
 • Ombygning af Hillerød station
 • En udbygning og modernisering af lokaltogene i Nordsjælland med flere afgange – også om
  natten.

2. Testmetropol for nye intelligente og klimavenlige trafikløsninger
Nye intelligente trafikløsninger er på vej mange steder. Fra delebils-ordninger til førerløse busser og biler. I de kommende år forventes massivt flere el-biler, som vil stille krav om nye lademuligheder og ændre elinfrastruktur. Derfor skal hovedstadsområdets være internationalt testområde for nye intelligente trafikløsninger, så vi er på forkant med udviklingen og løbende kan integrere nye løsninger i vores kollektive trafikløsninger. Herudover skal el-busser udbredes til hele hovedstadsområdet i takt med at erfaringerne høstes fra København.

3. Turbo på udbygning af supercykelstier
Vi vil fortsat støtte og styrke arbejdet med supercykelstier, og det skal være muligt at medtage cyklen overalt i den kollektive trafik. Der skal sættes turbo på udbygningen af supercykelstissystemet for at fremme cyklisme, reducere CO2-udslip og gøre hovedstadsområdet til attraktiv rekreativ og grøn region. 4. Permanent trafikkommission for hovedstadsområdet
Til at overvåge udviklingen i trængslen og trafikmængden i hovedstadsområdet og fagligt understøtte udvikling af de massive investeringer i trafikløsninger nedsættes en trafikkommission, primært bestående af eksperter, der skal være rådgivende overfor kommuner, region og stat i forhold til trafikløsninger og investeringer i den kollektive trafik. Kommissionen forventes at skulle arbejde i minimum 10 år, mens de nødvendige anlægsinvesteringer rulles ud.

Kontakt:
Sophie Hæstorp Andersen, tlf.: 20 31 46 31 (alternativt kampagnemedarbejder Peter Korsgaard: 61 62 38 18)
Steen Christiansen, tlf.: 40 50 85 07
Frank Jensen, via kampagneleder Marie Borum tlf.: 29 72 97 91
Thomas Gyldal, tlf.: 44 52 70 07


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< maj 2024 >>
MTiOToFLS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.