En by i forandring

Steen Christiansen borgmester

Kære alle.

Godt nytår. Endnu et år er gået. Og et nyt er begyndt.

Et årsskifte er en god anledning til at stoppe op og tænke over de to år, vi skifter mellem. Med et årsskifte bygger vi bro mellem år. Mellem 2016 og 2017. Mellem fortid og nutid. Og fremtid.

I Albertslund tager vi ansvar for en bæredygtig fremtid. Med rødder i historien. Vi ser fremad hver dag, hvor et stærkt fællesskab er drivkræften.

Søren Kierkegaard skrev bl.a. ”Livet skal forstås baglæns, men skal leves forlæns”. Det har jeg altid synes var en god pointe. Og jeg synes i allerhøjeste grad, det er relevant i disse år, hvor vi står midt i en forandring af vores by. I Albertslund vil vi gå forrest i udviklingen af vores velfærdssamfund. Velfærden er vigtig for borgerne i byen. Og den bliver kun vigtigere at prioritere, når økonomien er under pres.

Vores velfærdssamfund er unikt, og det skal vi passe på, men også skubbe til. Vi har så utroligt meget viden i Danmark. I Albertslund – som har betydning lige her, men som vi også skal tilbyde verden. Derfor er Albertslund en del af Greater Copenhagen, og derfor går vi forrest med Gate 21 og DOLL – sammen med forskningsinstitutioner og private virksomheder finder vi nye løsninger på problemstillinger med udgangspunkt i albertslundernes hverdag. Nye løsninger som kan få ældre til at trives bedre. Få unge til at lære mere. Få flere i job. Få grønt liv til at gå hånd i hånd med bedre boliger og transport.

Fællesskaberne gror
I 2016 var byen traditionen tro samlet om en skøn børnefestuge i Kongsholmparken og til opera ved Birkelundgaard. Og en børneskov med jazzet lyd fandt vej til Forbrændingen i forbindelse med Vestegnens Kulturuge. Flere hundrede børn og voksne gjorde skovbunden levende med rollespil i Vestskoven. Flere tusinde har leget, svømmet og varmet sig i Badesøen. Rundt omkring i de mange boligområder har beboere samlet sig om at lave byhaver. Mange har været samlet om lucioptog, lys i juletræerne og Eid. Og sådan kunne jeg blive ved. Fællesskaberne gror i allerhøjeste grad i Albertslund. Det er jeg glad for.

Fremtidens lys
I 2016 tog vi nye skridt for fremtiden. Vi begyndte med at udskifte byens lys. Første etape var belysningen på de store veje. Det har ikke været helt uden problemer. Det skal vi have styr på i 2017, hvor vi fortsætter projektet med over de næste år at skifte omkring 9000 gadearmaturer. Nyt lys til glæde for Albertslund og verden. Det nye lys er mere energivenligt, billigere i drift og mere langtidsholdbart. Det er et godt eksempel på hvordan vi med udgangspunkt i de nye teknologiske muligheder kan modernisere byen – til gavn for borgerne i byen og miljøet.

Vi bygger bro mellem byens modernisering og unge på Albertslund Gymnasium som bl.a. har undervisningsforløb sammen med DOLL og Gate 21.

Efter en lang inddragelsesproces blev den nye affaldsordning til virkelighed i 2016. Det har været noget af en omvæltning med en lang række børnesygdomme. Børnesygdommene skulle der gerne være styr på nu, så vi i 2017 for alvor kan få gavn af de bedste løsninger til sorteringen af vores affald, som vi er gode til i Albertslund.
Vi skal have mere ud af vores ressourcer. Det er en af vejen til en bæredygtig klode.

Det så vi også i Det grønne regnskab, der igen viste et fald i CO2-udledningen og vandforbruget. Fra 2010-15 er cykeltrafikken steget med tæt på 20% og maden i vores institutioner bliver stadig mere og mere økologisk. Aldrig har det været så kønt – aldrig har det været så grønt kunne man fristes til at sige her i efterjulen. Vi går forrest med den grønne omstilling. Den omstilling er også nøglen til fremtidens grønne job, der skal skabe velstanden til vores velfærd på den lange bane.

En by i udvikling
Grønne job gør det ikke alene. Uddannelse, uddannelse, uddannelse skaber det gode liv for den enkelte unge. Derfor satser vi i disse år på folkeskolen med opdatering af faglokaler, nyt inventar, efteruddannelse af lærere og pædagoger.

Næste sats bliver at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse. Her er nærhed og tæthed helt afgørende for den unges uddannelsesvalg. Derfor er det vigtige med attraktive ungdomsuddannelser på Vestegnen. Og egentlig er det meget enkelt: unge i Albertslund og på vestegnen skal have det bedste af de bedste tilbud. Det er en vigtig og central opgave for en by.

Byens nye sundhedshus og plejecentret Albertshøj har for alvor fået liv i 2016. Nye huse og hjem medfører altid også en række forandringer, som vi skal vænne os til. Arbejdet med det fortsætter i 2017 – det er vigtigt for borgerne, der bor i og bruger husene. Antallet af ældre stiger og det betyder, at der er brug for flere plejehjemspladser og flere demente medborgere får brug for pleje og omsorg. Det skal vi sikre.

I løbet af de næste ti år vil over halvdelen af byens borgere, der bor alment, få renoveret deres bolig. Boligorganisationer og borgere er allerede godt i gang. Superindsats og vellykkede resultater. Tak for det.

Vi skal have gang i endnu flere byudviklingsprojekter, så vi kan få flere borgere til byen. Det skal være med til at sikre fremtidens velfærd. Vi er midt i en forandring som i 60’erne, hvor Albertslund blev til levende by fra bar mark. Hvor det valfartede hertil med børnefamilier fra brokvartererne i København. En ny letbane vil gøre Hersted Industripark mere attraktiv og bidrage til nye virksomhedstyper og flere arbejdspladser.

Nye boligområder er forhåbentlig på vej. Vi arbejder på at skabe rammerne for nye ejerboliger og bofællesskaber på Hyldagergrunden med det ene ben midt i naturen i Kongsholmparken. Og snart kommer grunden med Vridsløselille Statsfængsel forhåbentlig i spil, så det bliver til et nyt hjertekammer i midten af byen. Og om et øjeblik starter en proces, der skal afdække interessen for at etablere seniorboliger i Roholmparken.

2017 bliver således også et nytår, hvor byens udvikling er i højsædet og byens fællesskab er et nøgleord.

Albertslund er dejlig by. I mine øjne er vi i gang med at gøre en god by endnu bedre at bo i. Samtidig med at vi bidrager til at løse nogle af verdens problemer. I 2017 vil vi fortsætte arbejdet med at udvikle en grønnere og mere bæredygtig by. Det gælder også socialt og økonomisk.

Vi binder vores egne udfordringer, løsninger og strategier sammen med FN’s 17 bæredygtighedsmål. Det er sådan vi kan lykkes med at gøre en forskel i hverdagen og i verden. Vi vil velfærd for alle. Også i morgen.

”Livet skal forstås baglæns, men leves forlæns!”

Godt nytår!

Steen Christiansen
Borgmester

 


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< jun 2024 >>
MTiOToFLS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.