En million til forbedring af trafiksikkerheden i Albertslund.

Med Infrastrukturplan 2035 blev der afsat 700 millioner kroner til at forbedre trafiksikkerheden. I år udmøntes knap 50 millioner kroner til medfinansiering af 50 kommunale projekter, der skal gøre det mere sikkert at færdes i trafikken.

To af projekterne ligger i Albertslund og er overgangen ved Damgårdsvej/Holsbjergvej/Lyngmosevej samt overgangen ved Nordmarks Allé/Albertslundvej.

Der blev i Infrastrukturplan 2035 afsat 700 millioner kroner til bedre trafiksikkerhed. Puljen fordeles i 2023-2025 til tre overordnede områder: Statsvejnettet (i 2024 og 2025), medfinansiering af projekter på det kommunale vejnet (2023) samt adfærdsregulerende tiltag (i 2023, 2024 og 2025).

I år går 48,7 millioner kroner til medfinansiering af projekter på det kommunale vejnet. Der har været 58 ansøgninger, og 49 har fået fuldt tilsagn om medfinansiering, mens én enkelt kommune har fået et betinget tilsagn. Projekterne, der modtager støtte, er blandt andre ombygning af vejkryds, etablering af højresvingsbaner og fartdæmpning.

2 Albertslund – projekter

I Albertslund skal to projekter øge trafiksikkerheden i kommunen. Det ene er ved Damgårdsvej/Holsbjergvej/Lyngmosevej og omfatter ombygning af et eksisterende 4-benet vigepligtskryds. Krydset bliver strammet op, og der etableres overkørsler og gennemførte fortove på sideveje.

Det andet er ved Nordmarks Allé/Albertslundvej Projektet skal det eksisterende 4-benet signalkryds ombygges. På det nordlige ben forlægges venstresvingsbane, og der etableres slips mellem venstresvingsbane og ligeud-højre bane. På det sydlige ben afkortes cykelstien, så der kommer separat højresvingsbane i stedet for nuværende ligeud-højre bane og cykelsti. Desuden forlægges venstresvingsbane, og der etableres slips mellem venstresvingsbane og ligeud[1]bane. Tiltaget skal skabe bedre oversigt for venstresvingende og bedre flugt gennem krydset.

Mere tryghed for byens bløde trafikanter

“Det er en sindssyg god nyhed for vores trafikanter, at Transportministeriet har besluttet at støtte to gode lokale projekter, som vil øge sikkerheden ved to markante og trafikerede overgange i Albertslund.”, siger Gunvor Wibroe, MF for Socialdemokratiet i Høje-Taastrupkredsen og tilføjer: “Forbedringerne af trafiksikkerheden her vil gøre en forskel og gavne alle – ikke mindste vores bløde trafikanter herunder fodgængere og cyklister.”


“At kunne færdes sikkert i trafikken bør være en selvfølge for vores borgere. I Albertslund arbejder vi løbende med at forbedre sikkerheden på kommunens veje for alle trafikanter. Uanset om du er bilist, cyklist eller fodgænger.”, siger borgmester Steen Christiansen og fortsætter. “For mig som borgmester er det vigtigt, at alle borgere – uanset alder – kan færdes trygt i trafikken i Albertslund. Derfor er jeg meget glad for, at Transportministeriet netop har valgt at medfinansiere og støtte vores lokale trafiksikkerhedsprojekter og derigennem øge sikkerhed og tryghed ved to centrale kryds i Albertslund.”


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< maj 2024 >>
MTiOToFLS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.