Offentligt møde om hjemløse

28. maj 2024: kl. 19:00

Socialdemokratiet afholder et oplysende og debatskabende offentligt møde om forebyggelse af hjemløshed i Albertslund

Tirsdag d 28 maj kl. 19-2130 i Sundhedshusets café.

Der er oplæg, debat og et par fællessange ved Holger på guitar undervejs, kaffe, kage og hyggelig højskolestemning.

Vi ønsker at skabe fælles viden og finde veje til forandring. Ikke mindst lokalt bør debatten gøres vedkommende for alle borgere.

Du kan møde:

Tobias Bongo Hansen, som er Udviklingskonsulent i SAND – De hjemløses landsorganisation – OG ikke mindst nogle tidligere hjemløse med egen historie.

Ingrid Branner, der er boligsocial koordinator i BO-VEST og bl.a. arbejder med borgere i forbindelse med renoveringer mv., hvor risikoen for udsætning af boligen er stor.

Gunvor Wibroe, som foruden at være vort lokale S-medlem af folketinget, også er Formand for Tine Bryld Prisen og formand for Herberget Overførstergården.

Paw Østergaard Jensen, Social -og Sundhedsudvalgsformand i Albertslund, der fortæller om ny lovgivning og de kommunale overvejelser og tiltag på området.