Formanden skriver! Jagt efter profit må ikke styre afvikling af fængslet

gert700Af Gert Nielsen

Statens ejendomsselskab Freja har en afgørende indflydelse, når fængslet lukker, og staten skal sikre kvalitet ved udviklingen af området

Det er nu slået fast med syvtommersøm, at det gamle statsfængsel nedlægges, når det nye fængsel på Falster står klar ved udgangen af 2016. Det blev senest udtalt, da justitsminister og direktør for kriminalforsorgen besøgte området for nogle uger siden.

Derfor har kommunalbestyrelsen nedsat et særligt såkaldt § 17 udvalg til at forestå den overordnede planlægning i det, der kaldes midterområdet, og den første debat herom har netop fundet sted i kommunalbestyrelsen.

Der har også allerede været en hel del tanker fremme om, hvad der skal ske med området – fra drømme om store nye kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner, flotte nye haveanlæg til spændende boligbyggeri, hvor alle tiders boliger kan komme op at stå meget tæt på center og S tog.

Men hovedproblemet er, at vi ikke bare selv kan bestemme, og at kommunen ikke har en økonomi, som gør det muligt, at vi bare går ind og køber det hele, så vi selv kan bestemme farten. Det er det statslige ejendomsselskab Freja, der skal udvikle området, og selv om det vil ske i et samarbejde med kommunen, så er der givetvis grænser for festen.

Derfor er det meget vigtigt, at kommunen og alle gode kræfter forenes om at lægge pres på Freja, så selskabet forstår, at dette område er af vital betydning for udviklingen af Albertslund. Freja har et formål om at skabe størst mulig gevinst ved salg af statens ejendomme, men Freja skal også tilgodese kvalitet, arkitektur og samfundsmæssige hensyn. En kortsigtet jagt efter størst mulig profit må ikke styre afviklingen af fængslet.

Vi skal stræbe efter at området udvikles med byggerier, som gør Albertslund endnu mere attraktiv – gerne vigtige uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutioner og gerne boligbyggeri af meget høj kvalitet. Og her kan sporene skræmme, når vi iagttager, hvad det er de private bygherrer kan finde på at banke op, fordi der ikke er nok økonomi i kvaliteten.

Vi skal også sikre en bedre forbindelse mellem nord og syd i kommunen, og det har vi nu en chance for, når det store lukkede område kan åbnes op. Det er også vigtigt, at vi skaber grønne anlæg, pladser og torve, som det vil være en oplevelse at opholde sig i og færdes i.

Men hvordan får vi så Freja til at tage alle disse hensyn. Det gør vi naturligvis først og fremmest med en god, intens og sagligt velfunderet dialog med de besluttende. Men vi må også holde den til enhver tid ansvarlige regering fast på kvalitetsmålsætningen, hvis det undervejs viser sig, at vi ikke kan komme tilstrækkeligt igennem i forhold til Freja.

Den ansvarlige minister er i dag finansminister Bjarne Corydon, hvis ministerium har ansvaret for de statslige aktieselskaber. Det er jo ikke altid gået stille af, som vi alle husker fra DONG sagen, men vi skal gå aktivt på den til enhver siddende finansminister, hvis det viser sig, at staten ensidigt jagter den kortsigtede profit. Det kan Corydon godt skrive sig bag øret, hvis rød blok vinder valget.

Det samme kan Thulesen Dahl, Troels Lund Poulsen eller hvad finansministeren nu måtte hedde, hvis blå blok skulle ende med at hive sejren hjem.

Vi vil udvikle fængselsområdet til en bydel af høj kvalitet, som gør Albertslund endnu bedre at bo i.

Har du kommentarer til dette eller har du i øvrigt gode ideer og forslag, så skriv til mig på gn@bl.dk.

 


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< maj 2024 >>
MTiOToFLS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.