Formanden skriver! Stærk medlemsdebat om store budgetproblemer

gert700Albertslund er udfordret på økonomien, og det er vigtigt at vi fortæller byens indbyggere, at vi slås for bedre vilkår for kommuner med Albertslunds sociale struktur

AF GERT NIELSEN

Det kan ikke nægtes, at årets budgetbehandling i kommunalbestyrelsen er noget af en gyser. Vores økonomi er alvorligt udfordret, og det kan ikke undgås, at vi kommer til at skære i noget, som vil gøre ondt.

Det er der mange forskellige forklaringer på, men den grundlæggende årsag er, at de vilkår, som gælder for en kommune med den befolkningssammensætning og den sociale struktur, som Albertslund har, ikke er rimelige.

Der er jo i Danmark et meget vidtforgrenet system af bloktilskud, udligningsordninger og refusionsregler m.v. Og når effekten af alle disse ordninger gøres op, så gør det ondt på Albertslund. F. eks. er indkomstudviklingen i Albertslund sakket bagud i forhold til landsgennemsnittet, og det bliver vi ikke tilstrækkeligt kompenseret for. Vi bliver også ramt af en meget stor andel langtidsledige og af mange med sundhedsproblemer, hvor der også er en betydelig egenbetaling for kommunerne.

Det handler i bund og grund om, hvor lige vilkår vi vil sikre de enkelte kommuner uanset forskelle i befolkningssammensætning.

Disse sammenhænge må vi få forklaret på en god måde til byens indbyggere, når vi nu er i gang med de nødvendige besparelser. Men vi kan ikke løbe fra ansvaret. Det er en bunden opgave, og vi skal forsøge at forklare os så godt som muligt, og vi skal sikre en god medlemsdebat om en uhyre vanskelig opgave.

Vi havde et velbesøgt medlemsmøde om budgettet 24. august, og et nyt vil blive afholdt den 23. september. Vi har bevidst valgt denne grundige inddragelse af medlemmerne, fordi det er alvorligt.

Jeg vil også gerne kvittere for debatten på mødet i august. Der blev gået til stålet, og det er fuldt forståeligt. Men det var en god debat, som også viser en medlemsskare, der er dybt engageret i vores fælles kommune og de vilkår, vi tilbyder vores borgere.

Jeg håber, at vi kan fortsætte denne gode medlemsdebat om de problemer vi står over for. Og så skal vi alle aktivt arbejde for, at vi får bedre vilkår.

Alle planer om forringede vilkår i udligningsordningerne må afvises. Og selv om den seneste kommuneaftale kun i mindre grad er en del af forklaringen på vores økonomiske problemer her og nu, så må vi også gøre alt for at undgå den reelle nedskæring af den offentlige velfærd, som ligger i regeringsgrundlaget.

Har du kommentarer til dette, eller har du i øvrigt synspunkter og forslag, er du velkommen til at skrive til mig på gn@bl.dk.


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< maj 2024 >>
MTiOToFLS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.