Gruppens hjørne

SteenLilleVed borgmester
Steen Christiansen

Økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er gået i gang, og sjældent har kommunerne stået mere enige forud for en forhandling på tværs af partiskel. Det handler selvfølgelig om omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. – først skal kommunerne spare, for – måske – siden hen at få nogle pengene retur til områder, som regeringen og blå blok synes er vigtige.

Udover det åbenlyse urimelige at kommunerne igangsætter fyringer, for måske sidenhen at skulle hyre nye medarbejdere, betyder metodikken, at det kommunale selvstyre reelt sættes ud af kraft. Og netop vores lokale demokrati i Danmark er om noget med til at sikre sammenhængskraften i vort samfund.

Klubstruktur
Det gælder også i Albertslund, når vi fx diskuterer tilpasning af kapaciteten på klubområdet. Det korte af det lange er at vi står med en betydelig overkapacitet på vores klubområder.

Derfor fremkommer vi med forslaget om at lukke Kærnehuset og i øvrigt at spare den centrale ledelse af klubområdet. Uanset hvilke bygningsmæssige håndtag, vi tog i anvendelse på klubområdet, ville det give problemer.

Kærnehuset er den mest skånsomme også selvom, vi har en kontrakt, der løber frem til 2025. Det betyder, at vi enten skal forhandle os ud af kontrakten eller bruge bygningen til andre kommunale formål. Det arbejde vil gå i gang straks efter, at KB har vedtaget en anden klubstruktur.

Derudover er de bygninger, som huser klubberne Svanen og Bakkens Hjerte, i meget ringe stand vedligeholdelsesmæssigt, så vi skal i forbindelse med budgettet for 2017 se, om vi kan blive enige om et bygnings- eller renoveringsprogram for begge klubber.

Med andre ord vi kommer i de kommende år til at investere i klubberne.

Ældre
På næste KB-møde skal vi fordele en pulje på 4,1 mio. Det er udløbet af finanslovsaftalen i efteråret. Der har politisk været en fin proces om værdighedspolitikken, herunder inddragelse af Ældrerådet, som så igen kommer til at danne baggrund for fordelingen af pengene i puljen.

Der bliver flere penge til øget kvalitet, øget tryghed i form af yderligere sygeplejerske om natten, kompetenceudvikling af medarbejdere og fokus på rehabilitering og genoptræning. Vi fortsætter med andre ord det fine løft af ældreområdet, som vi har gang i.


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< jul 2024 >>
MTiOToFLS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.