Gruppens hjørne

Af borgmester Steen Christiansen

Årsskiftet er en anledning til både at se tilbage og frem. Det har vi gjort i gruppen på et længere gruppemøde i starten af januar.

Vi “genbesøgte” det værdigrundlag, som vi sidste år lagde til grund for gruppens arbejde i denne valgperiode, herunder samarbejdet med bestyrelse og medlemmer.

Det er fortsat vigtigt for os at have et godt samarbejde med bestyrelsen, og ikke mindst inddrage medlemmerne i de politiske diskussioner bl.a. i de politiske baggrundsgrupper og på medlemsmøder.

På lange stræk synes vi, det går rigtigt godt med debatten i partiforeningen. I det nye år vil vi med to temaer via de politiske baggrundsgrupper prøve at inddrage borgere ( dvs. ikkemedlemmer) i drøftelsen og udviklingen af partiets politik.

På den politiske front er 2019 efterhånden kommet op i gear.

Byens udvikling

I budgetaftalen for 2019 har vi bestilt en overordnet plan for byens udvikling, der skal afdække muligheden og risici ved den potentielt store befolkningsudvikling Albertslund står overfor. Vi taler om op mod 10 000 til 14 000 nye borgere i løbet af de næste 15 år.

På midtvejsmødet med de politiske baggrundsgrupper i november 2018 gennemgik jeg planerne.

Her i januar har KB fået en ny status på planerne, og ikke mindst hvilke undersøgelser, der er sat i gang for bl.a at afklare boligsammensætning i byen, flyttemønstre i hovedstadsområdet samt de afledte konsekvenser i forhold til udbygning af skole- og dagtilbudskapacitet, veje og stier mv.

Der er ingen tvivl om at Albertslund er en attraktiv by. det ved vi. Men Albertslund er også den by i Danmark, hvor de private boliger er til salg i korteste tid.

Ingen byudvikling uden bump på vejen, og et af dem er desværre, at det ikke er lykkes at få tilstrækkelig kvalificerede bud på opførelsen af etape 3 af Albertshøj, der indeholder nye plejeboliger, ældreboliger, butikker mv. Hertil kommer, at det knirker i samarbejdet mellem Citycon og deres danske samarbejdspartner.

Udgangen bliver formentlig, at kommunen overtager ansvaret for opførelsen og udfører udbuddet på samme vis, som med etape 1 og 2 – dvs. Sundhedshuset og det nuværende Albertshøj.

Sundhedsreform

Jeg har i Nyhedsbrevet skrevet mere udførligt om regeringens udspil til sundhedsreform. Der er ingen tvivl, at sundhedsopgaverne vil fylde mere i kommunerne i de kommende år og vi må samarbejde tættere med almen praksis og sygehusene.

Det samarbejde skal derfor foldes mere ud. Men regeringens medicin er forkert. Man svækker den politiske indflydelse ved at fjerne regionsrådene. Og der grund til at være absolut på vagt over finansieringen af de nye opgaver i kommunerne, som skal indgå i ny udligningsordning.

Som vi ved, flytter pengene næsten pr. automatik til Vest i disse år, når Folketinget træffer beslutninger.

Hovedstadsstrategi 2030

Når S-Posten ligger i din postkasse, har regeringen formentlig lagt et forslag til hovedstadsstrategi på bordet.

Vi ved ikke meget om indholdet, men alt tyder på, at De Store Ø-projekter – Lynetteholmen og Holmene ved Avedøre – vil fylde en del sammen med Frederikssund- og Hillerødmotorvejene.

Og så har regeringen allerede løftet sløret for, at der vil blive igangsat en forundersøgelse af Ring 5 Syd fra Køge og nordover til Frederikssundmotorvejen samt en undersøgelse af, hvordan man indskrænker arealudlægget i det trace som er udlagt i Nordsjælland til en kommende Ring 5.

Det sidste er meget problematisk. Vi har brug for en Ring 5 til at lede trafikken udenom København mod vest og ikke gennem den nye havnetunnel mod øst, som vil lede massive mængder bil- og lastvognstrafik ud på motorvejene på Vestegnen.

Så der er nok at slås om – og for – i 2019.


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< jun 2024 >>
MTiOToFLS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.