Gruppens hjørne

Af borgmester Steen Christiansen

Velkommen til en ny politisk sæson efter en forhåbentlig dejlig sommer, hvad enten den er tilbragt under hjemlige himmelstrøg eller sydpå. Klimaforandringerne har jo skabt den paradoksale situation, at sydeuropæere i stigende grad søger mod nord for at holde sommerferie.  De flygter simpelt hen fra de høje temperaturer. Tag bare Paris, hvor temperaturen nogle dage har været på den anden side af 40 grader.

I partiforeningens august nyhedsbrev har jeg skrevet om budgettet og kommunes økonomi, så her vil jeg komme ind på de nogle af de andre sager, vi arbejder med i gruppen og udvalgene.

Miljø- og byudvalget bliver præsenteret for resultaterne af borgerinddragelsen i forbindelse med høringen af kommuneplanstrategien. Det har været en fantastisk proces med bl.a. et borgermøde med over 350 deltagere, spejdere der har lavet modeller for byudvikling, og elever fra Egelundskolen som også har bidraget. Der er masser af ideer at tage med videre frem. Først og sidst vidner processen om albertslundernes store engagement i byen.

Det politiske arbejde med at realisere vores ambitioner om at få bygget flere seniorboliger fortsætter. På Kb-mødet i september vil vi formentlig godkende lokalplanen for 1. etape af seniorboliger i Roholmparken og sende lokalplanen, der skal muliggøre det almene seniorbofællesskab Ovalen samme sted, i høring.

Seniorboligbyggerierne på Hjørnegrunden og Stensmosegrunden forventer jeg snarest går i gang.

Som I ved, har vi besluttet at bygge nye klubbygninger til Svanen og Bakkens Hjerte. Desværre har udbuddet vist sig ikke at kunne holdes inden for den ramme, der er afsat i budgettet. Derfor skal vi i løbet af de næste par måneder finde en løsning, der muliggør byggeriet. For nye klubbygninger skal de unge ha’!

Besøgsgården Toftegård – eller Dyregården, som den også bliver kaldt – fungerer som besøgsgård med naturpleje, og der skal yderligere damp under udviklingen af den. Det har vi en sag på om til september. Dermed er vi ved være plads med rammerne for besøgsgården, som et utal af børn og forældre har haft så stor glæde af gennem årene.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget afleverer en ny erhvervsstrategi til endelig godkendelse på KB i september. I den periode strategien dækker, satser vi bl.a. på et endnu tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv.

I Kulturudvalget skal man bl.a. diskutere en ny tidsplan for udarbejdelsen af en ny kulturpolitik for Albertslund Kommune. Det bliver også en sag, som vi kommer til at diskutere i vores baggrundsgruppe på kulturområdet.

Børne- og skoleudvalget tager på inspirationstur for at se på daginstitutioner som en del af det politiske arbejde med en daginstitutionsplan for muligvis nye daginstitutioner og renovering af nogle af vores eksisterende daginstitutioner.  På dagtilbudsområdet er forvaltningen ved at være klar med en analyse af normeringen i vores dagtilbud, og det betyder, at den som aftalt i budgetaftalen, kan indgå i forhandlingerne om budgettet for 2020.    I forbindelse med etableringen af Hyldager Bakker skal vi flytte AMC – Albertslund Motorsportsklub – til en ny placering. I første omgang handler det om at definere, hvilken type pædagogisk tilbud, klubben skal være. I det omfang, der kan findes plads til baner i byen, bliver det til kørsel på støjfri el.

I social- og sundhedsudvalget skal man til at diskutere kvalitetsstandarder – det vil sige serviceniveau – især forhold til de af vores medborgere, som har en hverdag fyldt med vanskeligheder. Det er en rigtig svær diskussion, fordi den også handler om økonomi. Men det kommer vi formentlig også til at diskutere i forbindelse med budgettet.

Som det fremgår, er der stor travlhed i det politiske arbejde. Og det uden at nævne de store byudviklingsprojekter – Fængselsgrunden, Albertslund Centrum, Hersted Industripark m.fl. – som vi løbende arbejder med.   Senest er byggeriet af små 200 boliger ved Læhegnet gået i gang og senere på året går Pædagogernes Pensionskasse i gang med at bygge på ALBOgrunden.

I Hersted Industripark er det første boligbyggeri i form af ombygning af en tidligere kontorejendom på Smedeland er på vej gennem kommunalbestyrelsen. Med andre ord: vi har travlt på alle fronter!


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< maj 2024 >>
MTiOToFLS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.