Gruppens hjørne

SteenLille

Af borgmester Steen Christiansen

Økonomi
Læsere med god hukommelse vil huske, at jeg sidste”Gruppens hjørne” omtalte omprioriteringsbidraget (OMP), som betyder, at kommunerne hvert år skal levere 2,4 mia. kr. til statskassen. Anledningen var et forslag fra oppositionen om, at OMP skulle føres tilbage til kommunerne.

Sagen endte med at V og O vedtog, at OMP bør føres tilbage kommunerne – altså ikke skal. Derfor undlod den socialdemokratiske folketingsgruppe og de øvrige oppositionspartier at stemme i sagen.

Presset fra oppositionen har nok medført en højere sandsynlighed for at flere penge føres tilbage til kommunerne. Spørgsmålet er så i hvilken form – direkte eller i form af puljer. Læg mærke til, at O slet ikke lægger skjul på, at man vil bruge pengene til en slags udligning til svagt stillede kommuner. Hvilke det er, gætter jeg O og V meget hurtigt kan blive enige om.

I løbet af kort tid går forhandlingerne igang mellem KL og regeringen om en ny økonomiaftale. Netop pga. af omprioriteringsbidraget er det endnu mere spændende, hvilket resultat – om noget – kommunerne får hevet hjem.

Busser i Albertslund
Til maj skal kommunalbestyrelsen bestille ”busser” hos Movia for det kommende år. En sag som optager mange er busbetjeningen i fm. det nye sundhedshus og plejecenter.

Det er ikke nogen let sag, idet det formentlig ikke er muligt med busbetjening på selve forpladsen. Det er ved at blive undersøgt endeligt, sammen med et par andre løsninger. Ellers er der kun lagt op til få ændringer, hvor den mest radikale er, at linie 130 ophører med at køre i Albertslund.

Byudvikling
Lige om et øjeblik kommer der et forslag til lokalplan på ALBO-grunden, der skal muliggør byggeri med 60-70 lejligheder og en døgninstitution med 8-12 boliger. På KB-mødet i april besluttede vi at gå i gang med en proces med borgerinddragelse, herunder meget gerne borgere udefra, som gerne vil være med i proces om at udvikle boliger på Hyldagergrunden. Det er en proces, som vi forventer os meget af.

Klubstruktur
Efter en længere proces med inddragelse af medarbejdere, ledere, forældre og unge på klubområdet, har forvaltningen nu præsenteret et forslag til ny klubstruktur. Det betyder, at Kærnehuset og Bakkens Hjerte lægges sammen. At klubberne samles i tre områder og bl.a. ungdomsklubben bliver gratis. Til gengæld forhøjes taksterne en anelse for øvrige. Der er flere elementer i forslaget som nu sendes i høring, og så må vi ellers gå i gang med de politiske forhandlinger.

Kortere skoledag
En enig KB har vedtaget at lægge kompetencen til at træffe beslutning om kortere skoledage – hvilket først og fremmest er relevant for indskolingen – ud til skolelederen i samarbejde med skolebestyrelsen. Det er helt i overensstemmelse med lovgivningen og burde egentlig være besluttet lokalt her i byen, da vi i fm. skolereformen decentraliserede stort alle beslutninger til lokalt på skolerne. De politiske trakasserier i fm. sagen kan I underholde jer med i AP og på AP’s hjemmeside.


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< jun 2024 >>
MTiOToFLS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.