Kommunalbestyrelsesgruppe 2014 – 2017

Borgmester
Steen Christiansen
Formand for Økonomiudvalget

Askebo 26
Tlf. : 4050 8507
Mail: steen.christiansen@albertslund.dk
Ulla Nielsen
Børne- og skoleudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget.
Udvalget for udsatte børn.

Bjørnens kvt. 6 D
Tlf.: 31658500
Mail: Ulla-nullert@hotmail.com
Facebook: Ulla Nielsen-A
Marianne Burchall
Formand for Miljø- og Byudvalget.
Økomiudvalget.
Udvalg for byudvikling (17.4).

Kvædehaven 32
Tlf.: 2870 1949
Facebook: Marianne Burchall - A
E-mail: marianne.burchall@albertslund.dk
Twitter: @m_burchall
Hjemmeside: www.marianneburchall.dk
Dogan Polat
Formand for udvalg for byudvikling (17.4).
Miljø- og Boligudvalget.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg.
Social- og Sundhedsudvalg.

Bækgården 12-2-th
Tlf.: 6179 0576
Mail: trustdogan@yahoo.dk
Facebook: https://www.facebook.com/doganpolat.dk
Paw Østergaard Jensen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget.
Økonomiudvalget.
Ældreudvalget.

Kærgården 4, 2. th.
Tlf.: 2164 9350
Mail: pawjensen950@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/paw.o.jensen/
Twitter: @Pawstergaard
Akhlaq Ahmad
Social- og Sundhedsudvalget.
Ældreudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget.
Udvalget for plejeboliger.

Roskildevej 147
Tlf.: 2881 6161
E-mail: 71akhlaq@gmail.com