Kommunalbestyrelsesgruppe 2014 – 2017

SteenLilleBorgmester
Steen Christiansen
Formand for Økonomiudvalget

Præstehusene 59
Tlf. : 4050 8507
Mail: steen.christiansen@albertslund.dk
Kommunalbestyrelsesmedlem
Dogan Polat
Børne- og skoleudvalg
Beskæftigelsesudvalg
17,4 Innovation og velfærd

Topperne 20, 2 dør 23
Tlf.: 6179 0576
Mail: trustdogan@yahoo.dk
Kommunalbestyrelsesmedlem
Susanne Storm Lind
Folkeoplysningsudvalg (formand)
Kulturudvalg

Randager 100
Tlf.: 4362 1479
Mail: lindrandager@gmail.com
Kommunalbestyrelsesmedlem
Jens Mikkelsen
Børne- og skoleudvalg (formand)
Økonomiudvalg

Porsager 89
Tlf.: 4362 4140
Mail: jens.mikkelsen@albertslund.dk
Kommunalbestyrelsesmedlem
Paw Østergaard Jensen
Kulturudvalg
Folkeoplysningsudvalg
Velfærdsudvalg

Kærgården 4, 2. th.
Tlf.: 2164 9350
Mail: pawjensen950@hotmail.com
Kommunalbestyrelsesmedlem
Nils Jensen
Vekfærdsudvalg (formand)

Rytterhusene 25
Tlf.: 4043 7731
Mail: nilsulla@yahoo.dk
Flemming Jørgensen
Formand for Innovation i byen
Miljø- & Byudvalget
Velfærdsudvalget

Snebærhaven 48
Tlf. 2539 8323
Mail: fj@miljoeogklima.dk
Kommunalbestyrelsesmedlem
Lars Toft Simonsen
Kulturudvalg (formand)

Pilehusene 110
2600 Glostrup
Tlf.: 3160 7215
Mail: toftsimonsen@hotmail.com
Kommunalbestyrelsesmedlem
Qasir Mirza
Miljø- og byudvalg
Børne- og ungeudvalg

Blokland 18 1. th.
Tlf.: 5360 6328
Mail: Qasir@Blokland.dk