Nyhedsbrev fra Mogens Lykketoft – 14. november 2014

Mogens_Lykketoft_DLFinansloven i hus og linjerne trukket op til valgkamp

Det var en stor glæde og lettelse, at vi torsdag fik forliget om næste års finanslov mellem regeringen, SF og Enhedslisten.

De aktuelle aftaler om finansloven for 2015 viser en vigtig del af vejen frem for alle os, der skal være med til at vinde valget. Ansvarlig økonomi, ja..Men med prioritering af vigtige sociale forbedringer med større tryghed for dem, der lige nu er uden job. Væsentlige løft på sundhedsindsatsen og styrkelse af velfærdsservice både for ældre og småbørn. Forstærket grøn omstilling og klimaindsats. Forbedringer i arbejdsmiljøet og en betydelig ekstra indsats mod social dumping. Opbakning til stærkere faglig organisering ved forhøjet fradrag for fagforeningskontingentet.

Der er grund til at takke forhandlerne fra alle partier. Regeringen forhandlede med stor omtanke og ansvar både for økonomi og social profil. SF og Enhedslisten viste evne og vilje til at prioritere rigtigt og arbejde med.

Resultatet er en serie af konkrete forbedringer for nogle af de mest udsatte og sårbare. Men det også en serie påtrængende nødvendige signaler, der markerer forskellen mellem på den ene side regeringen og dens parlamentariske flertal på venstrefløjen og på den anden side borgerligheden under Lars Løkke Rasmussens ledelse, og som kan engagere vore egne medlemmer og vælgere og vore venner i dansk fagbevægelse:

Langt den største post i de ekstra bevillinger er til at forbedre vores sundhedsvæsen – ikke mindst kræftbehandlingen og indsatsen for kronisk syge. Vi sikrer bedre omsorg for de fødende og de svageste af de syge. Og vi mindsker risikoen for overbelægning, hvor patienterne bliver anbragt på gangene.

Der kommer ekstra midler til kommunerne til personale på nogle af daginstitutionerne og til hjemmehjælpen.

Der er med aftalen sikret flere midler til de trængte erhvervsuddannelser og til at optage flere unge på videregående uddannelser næste år.

Desuden kommer – til glæde for Vestegnens skoler – bedre taxametre til erhvervsskoler og gymnasier, hvor der er særligt mange elever med en underprivilegeret social baggrund

Vi fjerner VK-regeringens fagforeningsfjendtlige udhuling af fradragsretten for de faglige kontingenter

Aftalen er det hidtil største skridt fremad i kampen mod social dumpning, siger formanden for 3 F’s transportgruppe.  Der er tale om et påtrængende vigtigt værn mod stadig forringelse af løn- og arbejdsvilkår i udsatte brancher.

Socialdemokrater havde også allerhelst set, at vi beskyttede ’Den Danske Model’ ved at rette grundlæggende op på dagpengereglerne. Men vi vidste, at vore radikale partnere ikke var klar til at at se på rettelser i den skæve borgerlige dagpengereform på denne side af valget.  Med den nye kontantydelse sikrer vi imidlertid muligheden for anstændig forsørgelse for de fleste af dem, der ellers stod til at miste arbejdsmarkedsydelse inden en ny og bedre dagpengeordning er på plads..

Der er også aftalt forbedringer for unge på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Desuden har regeringen opgivet at indføre gensidig forsørgerpligt for ugifte par på kontanthjælp – dog således at den halve afhængighed fra i år videreføres til næste år. Men fra 2016 er vi tilbage ved de gamle regler.

Kommunerne får – ved ændringer i planloven og adgang til yde almennyttige selskaber meget langfristede, gunstige og afdragsfri lån til at købe central beliggende byggegrunde. Det baner vejen for boligområder, der er blandet af ejerboliger, andelsboliger og almennyttige boliger og derved imødegå risiko for nye ghettobebyggelser.  Socialdemokratiske borgmestre har længe efterlyst denne mulighed.

Der er i finanslovsaftalen også midler til stærkere grøn omstilling og styrket klimaindsats.

Med andre ord en finanslov med klare både røde og grønne aftryk.

De borgerlige klager over, at det ikke er ny initiativer til vækst i privat beskæftigelse.  Det passer ikke. Alle de mange initiativer, der i årets løb er aftalt også med borgerlige partier om at styrke erhvervsudviklingen er urørt.

Tilbage er den ynkelige borgerlige indvending, at en fortsat ydelse til nogle af dem, der er truet af at miste forsørgelse og forbedringer for grupper på kontanthjælp vil gå ud over ’arbejdsudbuddet’. Men andre ord, at der nok er en stor gruppe, der nu vil opgive at søge arbejde, fordi de får en ydelse på 60 eller 80 pct. af maksimal dagpengesats.

 

Se nyheder fra mig på www.facebook.com/lykketoft og på  twitter  @lykketoft og  www.lykketoft.dk

 

 


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< jun 2024 >>
MTiOToFLS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.