Nyhedsbrev fra Mogens Lykketoft – 29. marts 2015

OPGØR MED VENSTRES VRØVL

Mogens_Lykketoft_liMens balancen i folkestemningen støt ændrer sig til socialdemokratisk fordel bliver Venstres toneleje mere og mere desperat og hulheden i deres kampagne mere og mere åbenbar.

På dk4 var fordelen en tilsyneladende fredelig kaminpassiar, hvor Inger Støjberg bid for bid blev afklædt politisk af – af alle mennesker – Henrik Qvordrup, der jo ellers er ude i kulden efter afsløringerne i Se og Hør-skandalen. Men Qvordrup tog effektivt fat på Venstres evindelige omkvæd om, at det bedre skal betale sig at arbejde. Hvor meget bedre, og hvordan? – Inger Støjberg. Hun fremturede med, at der er 18.000 danskere (6 promille af arbejdsstyrken), der i deres helt aktuelle livssituation ikke har noget kontant udbytte af at arbejde. Men hun glemte at fortælle, at de allerfleste af de 18.000 er i arbejde, fordi de godt ved, at det i forhold til resten af deres liv selvfølgelig kan betale sig at arbejde, selv om de lige nu får så meget i boligstøtte og daginstitutionsrabat, at der ikke er overskud. Vi taler jo om lille gruppe af lavtlønnede, ofte enlige forsørgere, der har langt og dyrt til arbejde og flere små børn i institution!

Støjberg indrømmede derimod at det er under 2.000 af de 18.000, der er på kontanthjælp og derfor bliver berørt af et godt nok specificeret ’moderne kontanthjælpsloft’ – altså lavere kontanthjælp, hvis Venstre får magten. Og hun padlede totalt uden om, da Qvordrup spurgte om der så også skulle ske yderligere nedskæring i dagpengene, da jo en større del af de 18.000 var på dagpenge end på kontanthjælp.

Seerne sad heldigvis tilbage med indtrykket af, at Venstres politik hverken er realistisk eller sympatisk – og at der helt mangler konkrete, virkningsfulde forslag.

En anden del af Venstres offensiv før påske har handlet om, at finansministeren i et svar fra ministeriet skulle have indrømmet, at det er Lars Løkke Rasmussen, der er ophavsmand til 90 pct. af forbedringen i dansk økonomi. Man kan beklage, at ministeriet har udgivet nogle tal, der kan udlægges på den måde. Men det er i hvert fald vrøvl og løgn. Løkkes ’bedrifter’ kan sammenfattes til især tre elementer.

1) Et dybt usympatisk skattelettelse til den rigeste del af befolkningen ved afskaffelsen af mellemskatten, som man helt urealistisk antager har fået os vellønnede til at arbejde endnu mere end før!

2) Et yderligere forringelse af efterlønnen i 2011, hvor man blæste tallene for hvor mange der ville på efterløn helt urimeligt i vejret og derfor ’indkasserede’ en stor besparelse i regnemanipulationerne: Allerede før Løkkes nye nedskæringer trådte i kraft var der – ved udgangen af 2013 – 30.000 færre på efterløn end man to år før påstod, at der ville være!

3) En dagpengereform aftalt på inspiration fra Dansk Folkeparti, der ved at halvere dagpengeperioden og fordoble genoptjeningskravet, skulle få arbejdsløse til at løbe mere energisk efter nyt job og acceptere lavere løn end før. Man antog at kun 2-4.000 ville miste dagpengeretten, mens resultatet indtil nu er 50.000. Simpelt hen fordi jobbene til disse mennesker ikke fandtes i tide, selv om de bøjede sig meget dybt efter dem. Og derfor er de forventede økonomiske gevinster af reformen også vildt overdrevne!

Hele regnestykket om Løkkes fortjenester bygger med andre ord på forudsætninger, der allerede nu er bevisligt usande. Men rigtigt mange er blevet ramt urimeligt hårdt af hans manipulationer og regnefejl. Thulesen Dahl har erkendt, at konsekvenserne af dagpengenedskæringerne er utroligt meget værre end oprindeligt antaget, og vil derfor nu godt være med til at lave om på fadæserne.  Men mærkeligt, at han stadig vil have Lars Løkke Rasmussen – som lavede manipulationerne og regnefejlene – som statsminister igen!

Mange hilsner
Mogens Lykketoft

Se nyheder fra mig på facebook og på  twitter og www.lykketoft.dk
 


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< jun 2024 >>
MTiOToFLS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.