Nyhedsbrev fra Mogens Lykketoft – 4. april 2015

Mogens_Lykketoft_liEn glædelig socialdemokratisk påske

Det er dejligt at se vort parti på solid fremmarch i medierne og i meningsmålingerne.

Der er så meget at kæmpe for og så meget at kæmpe imod.

Og det er pragtfuldt at vinden ser ud til at vende, nu hvor foråret bryder frem i Danmark.

Jeg ser i dette nyhedsbrev på de helt konkret forbedringer, regeringen sikrer for  mennesker i almennyttige boliger i Albertslund og Høje-Taastrup.

Men der er også ude i verden – hvor alt for megen ufred  hersker – er tændt et håb om fred gennem forhandling med Obamas og de andre stormagters atomaftale med Iran.

Så der er grund til at ønske hinanden en rigtig glædelig påske!

Boligaftale til gavn for 2.000 almene boliger i Høje-Taastrup og Albertslund

Alle har ret til en god, sund og tidssvarende bolig. Socialdemokraterne har derfor gennem en række boligaftaler sikret, at Landsbyggefonden kan bruge 38 milliarder kroner til renovering af almene boliger i perioden 2012-2020. Det er et markant løft, som betyder, at ikke mindre end 125.000 eller godt hver fjerde almene bolig i hele Danmark bliver renoveret.

Lokalt har den massive investering også en positiv effekt. Den seneste boligaftale kan således komme de over 2.000 almene boliger i Høje-Taastrup og Albertslund til gavn, som i dag står på venteliste til at blive renoveret. De ekstra penge betyder, at der for alvor kan blive ryddet ud i ventelisten til renoveringerne. I Albertslund indeholder ventelisten boliger i Toften, Solhusene, Blokland og Hyldespjældet. I Høje Taastrup drejer det sig om Charlotteager, Charlottegården, Parkvej og Grønnehaven. Det er håbet, at der bliver plads til de fleste af byggerierne på ventelisten i den nye ramme.

I forvejen er der allerede sikret renovering af et meget stort antal boliger med aftalerne fra de nærmest foregående år. Det gælder i Albertslund hele Syd, Vest og Nord, Galgebakken og Rådhusdammen, og i Høje Taastrup er der gang i renoveringen af Tåstrupgård. I Albertslund er etageboligerne i Syd og Nord helt afsluttet og rækkehusene i Syd er snart afsluttet, mens der endnu foregår projektering på gårdhusene i Syd og Vest, på Galgebakken og på Rådhusdammen.

De fire boligaftaler, der er indgået siden regeringen tiltrådte, har skabt praktikpladser og tusindvis af nye arbejdspladser inden for byggeriet. Selvfølgelig med krav om at arbejdet skal foregå på danske løn- og arbejdsvilkår. For mange lejere medfører aftalerne en gennemmoderniseret og ikke mindst en langt mere energieffektiv bolig. Det betyder et lavere energiforbrug til gavn for lejernes økonomi samt vores miljø.

Det er også vigtigt, at du føler dig tryg, hvor du bor. Et andet vigtigt indsatsområde i den seneste boligaftale er derfor en styrket boligsocial indsats, der skal skabe tryghed og trivsel for beboerne i særligt de udsatte boligområder. Vi skal fortsætte oprydningen i de boligsociale problemer.

Som et af de få partier stod Venstre uden for den seneste boligaftale. Det er svært at forstå, hvordan man kan være imod et massivt løft af nedslidte boligområder, nye arbejdspladser, flere praktikpladser og mere tryghed for beboerne, når det endda er for lejernes egne penge. Og så er det værd at bemærke, at Venstres foreslåede forlængelse af BoligJobordningen kun giver en brøkdel af de arbejdspladser, som skabes med boligaftalen, og så diskriminerer den lejerne, som reelt ikke rigtig kan bruge den ordning.

Kampen for ordentlige boligforhold for lejerne er stadig vigtig. Og med de seneste års resultater er det tydeligt at se, at Socialdemokraterne fortsat er dem, der sikrer gode og trygge rammer for de almene beboere.

Mange hilsner
Mogens Lykketoft

Se nyheder fra mig på facebook og på  twitter og www.lykketoft.dk
 


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< jun 2024 >>
MTiOToFLS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.