Nyhedsbrev fra Mogens Lykketoft – 4. oktober 2015

Mogens-Lykketoft-fotograf-Steen-Brogaard-150x150Enorm travl tid i FN!

Jeg beklager at der ikke har været nyhedsbrev fra jeres folketingskandidat i to måneder.

Det skyldes at de har været nogle af de travleste i mit arbejdsliv.

Specielt har jeg i de ti dage med topmøde og generalforsamlingsåbning  ledet en del af møderne i FN, holdt en stor og 30 mindre taler, haft 90 (!) bilaterale møder med stats- og regeringschefer og udenrigsministre – inkl. Paven og Obama.

Uhyre spændende. Opløftende med vedtagelsen af de 17 mål for bæredygtig udvikling og nervepirrende nedslåede med de mange blodige konflikter og de vældige flygtningestrømme.

Venstre-regeringen gør det modsatte af hvad Danmark lige har tilsluttet sig i FN.

Det er trist  at se, hvordan Venstre-regeringen prøver at slette alle aftryk fra den forrige regering og fortsætter nedskæring af velfærden og  det sociale sikkerhedsnet-  for at få plads til ligegyldigt små skattelettelser til alle.

Set fra FN ser det således ud:

Danmark sammen med 192 andre lande tilsluttet sig mål for bæredygtig udvikling, hvor vi alle forpligter os til en stærkere indsats mod miljøkatastrofer og klimaforandring, og til både globalt og lokalt at bekæmpe fattigdom og ulighed.

Men straks efter vedtagelsen udtalte Danmarks Statsminister, at det ikke havde noget med os at gøre!

Derfor gør den danske regering det modsatte af hvad vi lige har tilsluttet os:

Der gennemføres en nedskæring på adskillige milliarder på Danmarks internationale bistand – herunder af FN’s arbejde. Vi svigter løfterne til nogle af verdens fattigste lande og fattigste mennesker

Herhjemme nedskærer vi dramatisk ydelserne til de  udlændinge, som vi giver ophold – i håb om at det vil bremse vores andel af flygtninge fra krig og forfølgelse – og der suppleres med et kontanthjælpsloft. Der skabes langt større armod hos en gruppe mennesker i vores samfund, som i forvejen ligger helt nede i bunden. Det er opskriften på dårligere integration og fortabte børn. Der tages fra dem i bunden for at finansiere skattelettelser til alle os, der har godt arbejde.

Det er vigtigere for Venstre-regeringen at lette indkomstskatten end at omlægge miljø- og klimarelaterede afgifter, så vi kan gøre den grønne investering indlysende den bedste investering, også for borgere og erhvervsliv.

Den tvungne udflytning af statslige arbejdspladser koster kundskaber og menneskelig velfærd

Det kan være en god ide at placere nye offentlige arbejdspladser rundt i landet. Der er grund til at tænke nyt om hvordan vi sikrer god udvikling i alle dele af Danmark.

Men blandt alle tænkelige ideer er udflytning af eksisterende statslige arbejdspladser fra hovedstaden den absolut ringeste.

Den forrige Venstre-ledede regering flyttede store dele af skattevæsenets arbejde til provinsen, samtidig med at mange gennemførte dramatiske nedskæringer i den samlede stab. Det har betydet årlige tab af tocifrede milliardbeløb i samfundets kasser, fordi der nu i særklasse mangler medarbejdere med kompetence til at hamle op med plattenslagere og snydere og til at inddrive restancer. Størstedelen af de seneste 10 års forringelser i den offentlige service kunne være undgået, hvis ikke man havde nedbrudt skatteadministrationen. Det bedrøver mig, at den S-ledede regering ikke rettede op på skandalen.!

Skatteskandalen burde få tænkende mennesker til at handle anderledes anden gang. Men nu tromler Venstre videre med nedskæringer i administrationen og udflytning af næsten 4.000 statslige arbejdspladser til provinsen. Det skal forandre og formindske hvad staten skal tage sig af – f.eks. m.h.t. miljøbeskyttelse. Måske er der en direkte hensigt om at komme af med medarbejdere i institutioner, der har stået for at udvikle politiske projekter, der ikke er vellidte i de sorteste hjørner af Venstre,

Og så er udflytningsplanerne et forsøg på svar på vælgerskreddet til DF i provinsen ved folketingsvalget i juni.

Der er stemmer i det i provinsen, og derfor vil man se lokale politikere på tværs af partiskel støtte Venstre-regeringens planer.

Men udflytningsplanen er ondskabsfuld, fladpandet populisme – ladet med primitive symboler som f.eks. flytningen af Børnerådet til Legoland!

Udflytningen vil koste hundredvis af millioner kroner, der så skal skæres andre steder, og den vil – allerværst – føre til fatale tab af kompetence og institutionel erindring, når mange gode og erfarne medarbejdere ikke flytter med.

For staten vil det koste i flytteomkostninger – og i rejseomkostninger, fordi medarbejderne ustandseligt skal tilbage til hovedstaden for at mødes med de samarbejdspartnere, de fysisk adskilles fra.

For medarbejderne, der flytter med, vil det have andre og store omkostninger. Det vil bryde op i familier, hvor ægtefælle og børn enten må forlades – i hvert fald i løbet af ugen – for at de kan blive i deres arbejde og skole. Svaret er måske, at mange ude på det private arbejdsmarked er nødt til at foretage sådanne skift, så hvorfor ikke i det offentlige?

Det ubesvarede spørgsmål er så, hvorfor man ikke tager skridtet fuldt ud og flytter Statsministeriet til Thyborøn og Udenrigsministeriet til Samsø?

Se nyheder fra mig på facebook, twitter, www.lykketoft.dk og www.un.org/pga


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< jun 2024 >>
MTiOToFLS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.