Socialdemokratiet har lavet budget med SF og Enhedslisten

Socialdemokratiet har efter en række forhandlinger med Kommunalbestyrelsens øvrige partier indgået en budgetaftale for Albertslund Kommune i 2024. Bag budgetaftalen står Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

Borgmester Steen Christiansen (A) sætter på vegne af Socialdemokratiet disse ord på den budgetaftale for 2024, der er indgået med SF og Enhedslisten:

”Vi holder ikke til at skulle spare meget igen til næste år, hvis vi skal sikre velfærden i vores by, så den fortsat er god at leve i på den korte bane såvel som den lange bane. I Socialdemokratiet er vi glade for, at det er lykkes at indgå en økonomisk ansvarlig budgetaftale, som først og sidst holder hånden under børneområdet og under principaftalen fra juni 2023 om den kommunale ejendomsporteføljei, som skal sikre investeringerne i børne-, skole- og kulturområderne, når vi bliver flere albertslundere.

Vi sætter også nye initiativer i gang på børne- og ungeområdet med et nyt lokalt behandlingstilbud på Herstedvester Skole, så flere børn kan undervises, hvor de bor, nemlig i Albertslund. Vi har med aftalen fokus på en plan for børn og unges mentale trivsel, en ny ungerådgivning i tilknytning til Ungecentret og så skal vi sikre kvaliteten på legepladser ved daginstitutioner og skoler. Miljøledelsen i kommunen styrkes med aftalen, så vi bliver endnu skarpere på den grønne bane, hvor vi også sætter flere penge af til at sikre en bedre biodiversitet. På idrætsområdet sætter vi penge af, så AIF-Tennis kan etablere nye baner og cricket får tilskud til en ny pitch.

Men der er også besparelser i budgettet for 20 mio.kr, som betyder forandringer i vores kommunale organisation. Der er grund til at takke medarbejdere og ledelse for ansvarlige og kompetente bidrag til budgettet.

Desværre valgte nogle partier at stå uden for budgetaftalen på grund af et principielt spørgsmål om skattenedsættelse på sigt. Det er stærkt beklageligt. Men med fokus på den bæredygtige by og et ønske om at holde hånden under velfærden, særligt på børneområdet, synes vi i Socialdemokratiet ikke, at tiden er til skattelettelser hverken på kort eller langt sigt.

Derfor er jeg også glad for, at det er lykkedes os at lave en aftale med SF og Enhedslisten, og jeg vil gerne takke dem for med aftalen at tage ansvar for et bæredygtigt Albertslund de kommende år.”

Budgetaftalen kan læses her: budgetaftale-2024-underskrevet.pdf (albertslund.dk)


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< jun 2024 >>
MTiOToFLS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.