Vi ønsker at øge trygheden i byen og på Albertslund Station

Vi ønsker en ny cykel- og gangbro over banen fra Albertslund Station. Det mener vi, er stærkt påkrævet!

Derfor glæder det os, at vi i fuld enighed på kommunalbestyrelsesmødet i september 2023 har tiltrådt, at forvaltningen arbejder videre med en for-analyse for at finde en teknisk løsning samt finansieringen af en kombineret gang- og cykelbro over den østlige del af stationen.

Vi har som parti gennem en længere periode haft fokus på udviklingen af Albertslund Station, som skal være attraktiv at benytte for alle og er let tilgængelig. Den skal opleves tryg at benytte. I dag er der kun en vej væk fra perronerne på Albertslund Station, hvilket er med til at gøre den utryg at benytte. En bro med adgang til perronerne vil yde en ekstra passage til og fra stationen og hermed medvirke til at øge oplevelsen af tryghed. Sidst men ikke mindst skal være let at anvende den grønne kollektive transport fremfor at bidrage til trængsel på vejene, udledning af CO2 og en øget mængde støj fra vejgående trafik.

Analyser fra DSB og forvaltningen viser, at den mest optimale placering for en ny cykel- og gangbro er en østlig placering tæt ved Blokland.

Vi har i mange år ønsket en bro over banen på den østlige side af stationen, som vil kunne binde byen bedre sammen. En bro over banen vil kunne give adgang til perronerne og hermed frigøre plads i tunnelen og trappeopgangen i stationsbygningen. Det er mere aktuelt end nogensinde at få etableret en bro over banen nu, hvor der bygges boliger på de stationsnære områder.

Vores budskab er klart: Vi skal øge trygheden på stationen, hvor der kun er en udgang. En ny forbindelse, der gør det nemt at komme til og fra stationen fra de nye bydele i den østlige del som COOP Byen og Hersted. Det skal ligeledes være let at komme til og fra arbejde for både os i Albertslund og dem der kommer til Albertslund. Folketinget har sat en pulje af på 350 mio.kr til mere trygge stationer. Den skal Albertslund have sin fair del af.

Dette var Steen Christiansen og Marianne Burchalls ord i foråret i Folketinget for at have foretræde for Transportudvalget for at sætte skub på, at vi i Albertslund får del af tryghedsmidlerne.


Borgmesteren på Facebook

Arrangementer mv,

<< maj 2024 >>
MTiOToFLS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Tidligere nyheder

Få indflydelse på hvordan Albertslund skal udvikle sig fremover:

Meld dig ind i Socialdemokratiet i Albertslund.

Kontingent:

Årligt: kr. 500,00 kr.
Halvårligt: 250,00 kr.

Hvis du er fyldt 65 år, kan du få nedsat kontingent:

Årligt: 250,00 kr.
Halvårligt: 125,00 kr.

Du kan tilmelde kontingentbetalingen til BetalingsService.