Folketing og Region

FolketingRegion
Medlem af Folketinget

Mogens Lykketoft
Trepilevej 1 B
2930 Klampenborg
Tlf.:3337 4034
Mail: smoly@ft.dk
Regionsrådsformand

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Tlf: 3866 5100
Mail: formand@regionh.dk
Folketingskandidat i Taastrup-kredsen

Anne Sina
Lemberggade 2, 2 tv
2300 København S
Tlf.: 5114 5885
Mail: annesina@live.dk