Folketing og Region

Folketing
Ny folketingskandidat bliver valgt inden 1. juni 2020
Regionsrådet
Kandidat til Regionsrådet

Claus Heje
Pilehusene 104
2600 Glostrup
Tlf.: 2123 0858
Mail: ch_dk@hotmail.com
Regionsrådsformand

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Tlf: 3866 5100
Mail: formand@regionh.dk