Kommunalbestyrelsesgruppe 2018 – 2021

SteenLilleBorgmester
Steen Christiansen
Formand for Økonomiudvalget

Præstehusene 59
Tlf. : 4050 8507
Mail: steen.christiansen@albertslund.dk
Kommunalbestyrelsesmedlem
Dogan Polat
Børne- og skoleudvalg
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg
17,4 udvalg for byudvikling. (Formand)

Topperne 20, 2 dør 23
Tlf.: 6179 0576
Mail: trustdogan@yahoo.dk
Kommunalbestyrelsesmedlem
Susanne Storm Lind
Folkeoplysningsudvalg (formand)
Kulturudvalg
Kultur- og fritidsudvalget
Børne- og skoleudvalget

Randager 100
Tlf.: 4362 1479
Mail: lindrandager@gmail.com
Kommunalbestyrelsesmedlem
Jørn Jensby
Idrætsrådet (formand)
Kultur- og fritidsudvalget
Miljø- og byudvalget.
Kommunalbestyrelsesmedlem
Paw Østergaard Jensen
Formand for Social- og sundhedsudvalget
Medlem af økonomiudvalget
Kærgården 4, 2. th.
Tlf.: 2164 9350
Mail: pawjensen950@hotmail.com
Kommunalbestyrelsesmedlem
Nils Jensen
Social- og Sundhedsudvalget

Rytterhusene 25
Tlf.: 4043 7731
Mail: nilsulla@yahoo.dk
Marianne Burchall
Formand for Børne- og skoleudvalget.
Medlem af Social- og sundhedsudvalget
Kommunalbestyrelsesmedlem
Tina Christiansen
Børne- og ungeudvalget
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget
Kommunalbestyrelsesmedlem
Qasir Mirza
2. viceborgmester
Miljø- og byudvalg
Børne- og ungeudvalg

Blokland 18 1. th.
Tlf.: 5360 6328
Mail: Qasir@Blokland.dk