Kommunalbestyrelsesgruppe 2018 – 2021

Steen Christiansen
Præstehusene 59
2620 Albertslund
Tlf. : 4050 8507
Mail: steen.christiansen@albertslund.dk

Borgmester
Formand: Økonomiudvalget
Formand: Udvalg for plejeboliger (17.4)


Dogan Polat
Topperne 20, 2 dør 23
2620 Albertslund
Tlf.: 6179 0576
Mail: trustdogan@yahoo.dk

Formand: Udvalg for byudvikling (17.4)
Børne- og skoleudvalg
Miljø- og byudvalg
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg
Marianne Burchall
Kvædehaven 32
2600 Glostrup
Tlf.: 2870 1949
E-mail: m.burchall@live.dk

Formand: Børne- og skoleudvalg
Social- og sundhedsudvalg
Susanne Storm Lind
Randager 100
2620 Albertslund
Tlf.: 4362 1479
Mail: lindrandager@gmail.com

Formand: Folkeoplysningsudvalg
Kultur- og fritidsudvalg
Børne- og skoleudvalg
Qasir Mirza
Blokland 18 1. th.
2620 Albertslund
Tlf.: 5360 6328
Mail: Qasir@Blokland.dk

2. viceborgmester
Miljø- og byudvalg
Social- og sundhedsudvalg
Udvalg for byudvikling (17.4)
Paw Østergaard Jensen
Kærgården 4, 2. th.
2620 Albertslund
Tlf.: 2164 9350
Mail: pawjensen950@hotmail.com

Formand: Social- og sundhedsudvalg
Økonomiudvalg
Folkeoplysningsudvalg
Temaudvalg (17.4)
Jørn Jensby
Vridsløsestræde 16
2620 Albertslund
Tlf.: 2081 2851
E-mail: Jensby-korsholm@webspeed.dk

Formand: Idrætsrådet
Kultur- og fritidsudvalg
Miljø- og byudvalg
Udvalg for byudvikling (17.4)
Nils Jensen
Rytterhusene 25
2620 Albertslund
Tlf.: 4043 7731
E-mail: nilsulla@yahoo.dk

Social- og sundhedsudvalg
Udvalg for plejeboliger (17.4)
Tina Christiansen
Hjortens Kvt. 3 C
2620 Albertslund
Tlf.: 2533 4440
E-mail: Tinafritz@hotmail.com

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg
Temaudvalg (17.4)
Børne- og ungeudvalg