Hvem er hvem

Mange medlemmer deltager aktivt i partiforening. Via undermenuen eller ved klik på linkene kan du se hvilke medlemmer, der er aktive i foreningen.

Partiforeningens bestyrelse består af 9 medlemmer og 1 suppleant under ledelse af foreningens formand Finn Stubtoft. Bestyrelsen vælges på en generalforsamling, som afholdes i henhold til partiforeningens vedtægter.

Bestyrelsen har nedsat nogle arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige politiske temaer.

Lige nu er der nedsat følgende arbejdsgrupper:

  • Børnepolitik
  • Byudvikling og miljø
  • Social- og sundhedspolitik
  • Kultur og fritid
  • Erhverv og beskæftigelse

Alle medlemmer kan melde sig som medlem af et af de nedsatte arbejdsgrupper. Du skal bare møde op til møderne – så er du med. Du kan under Arrangementer se, hvornår der holdes møde.

I kommunalbestyrelsen er Socialdemokraterne repræsenteret med 9 ud af 21 medlemmer, med den socialdemokratiske borgmester Steen Christiansen i spidsen.

I Regionsrådet besætter Socialdemokraterne formandsposten ved regionsformand Sophie Hæstorp Andersen.