Hvem er hvem?

Mange medlemmer deltager aktivt i partiforening. Via undermenuen eller ved klik på linkene kan du se hvilke medlemmer, der er aktive i foreningen.

Partiforeningens bestyrelse består af 9 medlemmer under ledelse af foreningens formand Flemming Jørgensen. Bestyrelsen vælges på en generalforsamling, som afholdes i henhold til partiforeningens vedtægter.

Bestyrelsen har nedsat nogle arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige politiske temaer.

Lige nu er der nedsat følgende arbejdsgrupper:

  • Børnepolitik
  • Miljø- og byudviklingspolitik
  • Social- og sundhedspolitik
  • Kultur- og fritidspolitik

Alle medlemmer kan melde sig som medlem af et af de nedsatte arbejdsgrupper. Du skal bare møde op til møderne – så er du med. Du kan under Arrangementer se, hvornår der holdes møde.

I kommunalbestyrelsen er Socialdemokraterne repræsenteret med 6 ud af 21 medlemmer, med den socialdemokratiske borgmester Steen Christiansen i spidsen.

I regionsrådet besætter Socialdemokraterne formandsposten ved regionsformand Lars Gaardhøj.

Socialdemokratiet i Albertslund og i Høje Taastrup har valgt Claus Heje som kandidat til regionsrådsvalget 2025.